U bent hier

Welkom bij ABLLO

Deze website wordt vernieuwd. We werken volop aan de nieuwe inhoud. Als je informatie zoekt die nog niet op deze website staat, kan je contact opnemen met de organisatie via abllovzw@gmail.com. We helpen je dan zo snel mogelijk verder.

ABLLO vzw werd opgericht in 1970 en heeft als doel de belangen van natuur en milieu in het Waasland te behartigen, en dit in de breedst mogelijke betekenis. Zo zet ABLLO zich onder meer in voor natuurbehoud en landschapszorg, voor energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen, voor de zachte weggebruiker, groene energie, gezonde voeding en kwaliteitsvol openbaar vervoer. Actuele prioriteiten zijn de broeikasgassen, afvalstoffen, lichthinder, overbodige grootschalige (wegen)infrastructuur, milieuvriendelijke mobiliteit en de gangbare landbouwpraktijken met teveel gif- en meststoffen. ABLLO vzw coördineert ‘t Groene Waasland, het Waas natuur- en milieutijdschrift en is lid van de Bond Beter Leefmilieu.