U bent hier

Publicaties/Artikels

 

ANSELIN, A. & E. ROMBAUT. 1981. Het Oost-Vlaamse krekengebied. Enkele oecologische en historisch-geografische aspecten van het  krekengebied met betrekking tot natuurbehoud en landschapszorg. Natuurreservaten nr 4 bis (28ste bulletin) : 16-28.  1981_Het_Oostvlaamse_krekengebied_ANSELIN_A._&_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E. , A. DE KIMPE & E. KUYKEN. maart 1982. Landschapsoecologie  en natuurbehoud in het ruilverkavelingblok Meerdonk. (0. -Vl. ) . 160 pp. , 6 tab. , 39 fig. , 11 kaarten, 7 bijl. en 22 grafieken. (RUGent, verslag 1982/1 Labo voor natuurbehoud.). 1982_Landschapsecologie_en_Natuurbehoud_in_de_ruilverkaveling_Meerdonk_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMAUT, E. 1986. De botanische betekenis van het Wase krekengebied. referaat nationaal wielewaalcongres 14 okt 1984 te Sint-Niklaas. Samenvatting gepubliceerd in de Wielewaal 52 : 125-131.  1986_De_botanische_betekenis_van_het_Wase_krekengebied_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E. 1987. Oecologie en ruimtelijke planning in Vlaanderen. Gedoceerd als gastcolleges aan de afdeling Stedenbouw en ruimtelijke ordening van het HAIR te Antwerpen. Gepubliceerd in VAN ALSENOY, J. (ed. ) 'Ruimtelijke Planning' , Afl. 18 II.A.2.b. 74 pp. 45 fig. uitgave Van Loghum Slaterus, A' pen. 1987_oecologie_en_ruimtelijke_planning_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E. 1988. Natuur en Landbouw. Kroniek van een scheiding, pleidooi voor verweving. Hoofdstuk in het boek : Naar een duurzame landbouw. pagina 30-39. uitgave van de Bond Beter Leefmilieu en Natuurreservaten vzw. Brussel. ISBN 90 72437 01 2.  1988_Natuur_en_Landbouw_Kroniek_van_een_scheiding_pleidooi_voor_verweving_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E. 1989. Welke landbouw hééft er toekomst? Visie van de milieubeweging op de relatie landbouw en milieu. Gepubliceerd in de monografie nr 29: milieuzorg in de landbouw van de Stichting Leefmilieu (ed. M. Decoster) : 310-334.  1989_Welke_landbouw_hééft_er_toekomst_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E. 2002. Heeft ecologisch verantwoord omgaan met water in praktijk, invloed op de stedenbouw ? Inspiratie uit enkele Europese steden. Gepubliceerd in Water, december 2002:1-10. 2002_Heeft_ecologisch_verantwoord_omgaan_met_water_in_praktijk_invloed_op_de_stedenbouw_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E. & J. DE LAET. 2005. De effecten van fossiele brandstoffen: global dimming en global warming. ’t Groene Waasland 25(3): 6-11 en Milieurama 2005(3):18-24 en Mondokoncepto 37:13-18
 
PROVOOST, B. 2006. Minder zonlicht op aarde. Docent Erik Rombaut waarschuwt voor onbekend fenomeen: alleen fijn stof aanpakken verhoogt opwarming. Gazet van Antwerpen 23/2/06: 18-19. 2006_global_dimming_minder_zonlicht_op_aarde_Erik_ROMBAUT_GvA.pdf 
 
ROMBAUT, E & J. BAERT. 2007. Bijzonder goede waterkwaliteit aangetroffen in een Wase zandwinningplas (Natuurgebied de Stropersbossen, Sint-Gillis Waas O.-Vl.): De Belgische Biotische Index scoort 9/10. Het Groene Waasland (149) maart 2007: 26-29. 
 
ROMBAUT, E & E. PODEVYN. 2007. Kunnen de ecologische nadelen van de tuinstad (broadacres city) en van de compacte stad (compact city) door de lobbenstad (lobe city) worden opgeheven. Een casestudy over de stad Sint-Niklaas (B. O-Vl.). Het Groene Waasland (150) mei 2007 : 24-31. 2007_Kunnen_de_ecologische_nadelen_van_de_tuinstad_en_de_compacte_stad_worden_opgeheven_door_de_lobbenstad_case_study_Sint_Niklaas_Erik_ROMBAUT.pdf
 
ROMBAUT, E ; E. VONCK & E. PODEVYN. 2008. Een pleidooi voor de lobbenstad. Een casestudy in de steden Aalst en Sint-NiklaasRuimte en Planning 4/2008: 67-78.
 
ROMBAUT, E. 2008. Over ecologisch ontwerpen en renoveren van bouwblokken. Kan een goed doordachte public-private gradiënt in bouwblokken bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit in (Europese) steden? In APOSTEL et al. (red.), 2008: 197-212. Bouwblokkenboek. Over het bouwblokkenweefsel in Antwerpen, theorie en praktijk. Coproductie Stad Antwerpen/AG stadsplanning Antwerpen en de Artesis Hogeschool Antwerpen/ ontwerpwetenschappen. 256 pp. ISBN 90 5487 521 5. www.upa-editions.be
 
ROMBAUT, E. 2009. Duurzaam bouwen en ecologische stedenbouw in Vlaanderen. Enkele recente ontwikkelingen. In het themanummer Stedelijke dynamiek. Over architectuur en design.  Kunsttijdschrift Vlaanderen, jaargang 58 (nr. 327): 228-231. www.kunsttijdschriftvlaanderen.be

ROMBAUT, E. & E. HEUTS. 2010. ‘Duurzame Stedenbouw’ in woord en beeld. Gids met praktijkvoorbeelden voor de transitie naar een ecopolis. Boek samengesteld voor VIBE vzw en ABLLO vzw (i.s.m. KaHo Sint-Lieven dep. Sint-Niklaas en het departement voor architectuur en stedenbouw Sint-Lucas Gent/Brussel). Uitgeverij Die Keure 164 pp. ill. D/2010/0147/260; ISBN 978 90 4860 734 1.  www.ecopolisvlaanderen.be  2010_Duurzame_Stedenbouw_in_woord_en_beeld_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E. 2011Kunnen (stads) tuinen een bijdrage leveren aan (streekeigen) biodiversiteit in blauwgroene urbane netwerken? Naar aanleiding van de studiedag ‘De Machtige Tuin. Van tuin tot tuincomplex’ van 6 mei 2010 organisatie door het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW), aan de KULeuven. Published in English : Ecological principles and guidelines for sustainable urban planning. case: Urban gardens: can they contribute to local biodiversity within blue-green urban networks? Chapter in the book: DEWAELHEYNS, BOMANS, GULINCK, 2011. Eds. The Powerful Garden”: “Emerging views on the garden complex”: 137-151. ISBN 978-890-441-2733-1 Publisher Garant in cooperation with KULeuven. 2011_Kunnen_(stads)tuinen_een_bijdrage_leveren_aan_streekeigen_biodiversiteit_in_blauwgroene_urbane_netwerken_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E.  & E HEUTS. 2012. De rol van de stad in de transitie naar een ecologische samenleving. Hoofdstuk in het boek: Dirk Holemans (red.) 2012: 236-254. Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst. Uitgeverij EPO vzw, Berchem. ISBN 978 94 91297 28 1 ; D 2012/2204/11 ; Nur 740. Uitgegeven zomer 2012 door Oikos, denktank voor sociaalecologische verandering. www.oikos.be   2012_De_rol_van_de_stad_in_de_transitie_naar_een_ecologische_samenleving_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E. 2013-2014.  Ecologie, natuurbeheer en landschapszorg. Een beknopte inleiding voor jagers. Hoofdstuk 3 in de jachtcursus (2015) ter voorbereiding van het theoretisch jachtexamen. Cursus Jachtopleiding van het Instituut voor Jachtopleiding (IJO). 34 pp. Ill. ISBN 9789090279831. http://www.jachtopleiding.be/index.php/theorie/les-biotoop ; 2013_Ecologie_natuurbeheer_en_landschapszorg_Een_beknopte_inleiding_voor_jagers_Erik_ROMBAUT.pdf

ROMBAUT, E. ; E. LAGROU & P. DE DECKER. 2014. Aan de regeringsonderhandelaars: Eindelijk een coherent klimaatbeleid opstarten betekent de loonkloof écht verkleinenhttp://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/22/coherent-klimaatbeleid-starten-is-loonkloof-echt-verkleinen. 2014_de_loonkloof_versus_een_beleid_ruimtelijke_ordening.pdf

ROMBAUT, E. 2016. Duurzame Architectuur, Ecologische Stedenbouw en Biodiversiteit: Naar een klimaatbestendige ecopolis. Pleidooi voor de Lobbenstad. Enkele gidsprincipes voor het inzetten van ecosysteemdiensten in urbane en rurale ruimtelijke planning. (Over het effect van urbane blauwgroen netwerken op stedelijke biodiversiteit, stadsklimaat en integraal urbaan waterbeheer. Kan een goed doordachte public-private gradiënt bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit in (Europese) steden ? )

Architectuur, ruimtelijke planning en ecosysteemdiensten. 2016_Architectuur_ruimtelijke_planning_en_ecosysteemdiensten_Erik_ROMBAUT.pdf