U bent hier

Presentaties bij lezingen

2012. 22 okt. Lezing  UAntwerpen (aula R.001 in het R-gebouw van de Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen).  Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen. In het kader van de lezingencyclus Studium Generale thema ‘de stad’ van de Universiteit Antwerpen. Je kan deze lezing online vinden op: http://mediasite.ua.ac.be/mediasite/Play/7ec7c40215014a018fef3020a4f9af911d?catalog=ed6944f3-befc-4e53-a179-0fe4589c57a0

2013. 20 feb. Ecologische stedenbouw, een contradictio in terminis?" Lezing in  het kader van de lezingencyclus Studium Generale Duurzaamheidsdenken van de Universiteit Gent tijdens de introductieavond ‘De staat van de stad’. Balzaal, kunstencentrum Vooruit, Gent  http://www.youtube.com/watch?v=xdly6sdlq1Q&feature=youtu.be

2014. 4 feb. Trefdag Kind in de stad. LezingOver ecologische en dus kindvriendelijke stedenbouw. Hoe zijn de ecologisch gewenste hogere woondensiteiten te verzoenen met aantrekkelijke kindvriendelijke én biodiverse buurten? Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen. Organisatie Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Team Stedenbeleid. Gent. Bijloke muziekcentrum  http://www.youtube.com/watch?v=q0DKGNLyb_M

2015. 17 feb. Lezing voor Katholieke Hogeschool VIVES Campus Midden – Roeselare Wilgenstraat 32 , 8800 ROESELARE. In het kader van de 4e editie van het Groen Innovatie Forum. Urbane biodiversiteit: een contradictio in terminis ?Ontwerpen met blauw en groen. Een pleidooi voor verstandige verdichting: meer sociale cohesie én meer biodiversiteit in de wijk. 

2015_GroenInnovatieForum_Kortrijk_urbane_biodiversiteit_Erik_ROMBAUT..pdf

2015. 19 nov. Lezing voor de studenten 3de bachelor AR KULeuven/Sint-Lucas Gent in het kader van het atelier Doel 2.0: Ruimtelijke aspecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging in het Scheldebekken’. 

_lezing_KULeuven_Sint_Lucas_atelier_Doel_2.0_Integraal_waterbeheer_Scheldevallei_Erik_ROMBAUT.pdf

2015. 19 dec. Lezing. Enkele gidsprincipes voor het inzetten van ecosysteem-diensten in stedenbouw en ruimtelijke planning. De lobbenstad van de toekomst. Lezing in het kader van The Third Paradise en Rebirth Day 2015 op Zaterdag 19 december 2015 in de KBCtoren, auditorium 3de verd. – Schoenmarkt 35 – 2000 Antwerpen. Voor de vierde maal organiseren de Vrienden van het M HKA en ARGUS een conferentie naar aanleiding van Rebirth Day, een wereldwijde bezinning over de evolutie van de maatschappij, op en rond de kortste dag van het jaar.

_Rebirth_Day_lezing_Argus_KBC_Antwerpen_Erik_Rombaut.pdf

2016. 20 en 24 maart (Drongen):  Lezing in het kader van de cursus Jachtopleiding van de Vlaamse Jager en de Koninklijke Sint-Hubertusclub van België: Jagen en natuurbeheer, biotoopverbetering en populatiebiologie.

_Jachtopleiding_ecologie_voor_jagers_Erik ROMBAUT.pdf

2016. 16 maart. Lezing. Bouwstenen voor ecologisch gefundeerd integraal waterbeheer in steden, dorpen, buurten én in het landelijk gebied. case study: De Dendervallei. Lezing voor Natuurpunt en vtb cultuur en de milieuraad van de gemeente Affligem.

_lezing_integraal_waterbeheer_in_de_Dendervallei_Erik_ROMBAUT.pdf

2016. 4 okober. Lezing op de dag van de mobiliteits professional in Sint-Niklaas/stadsschouwburg.Vlaamse stichting verkeerskunde (VSV). Het lobbenstadmodel als oplossing voor duurzame mobiliteit. Afscheid van de lintbebouwing en de Vlaamse verkaveling: de lobbenstad van de toekomst.

_lezing_afscheid_van_lintbebouwing_lobbenstad_Sint_Niklaas_Erik_ROMBAUT.pdf

2016. 10 november. Lezing op het VIBE 2.0 Congres (tour & taxis Brussel). Naar een gezonde en veerkrachtige samenleving. Lezing: Hoe klimaatverandering de stad en haar bewoners verplicht zichzelf heruit te vinden.

_lezing_VIBE_2.0_Brussel_10_nov_2016_Erik_ROMBAUT.pdf

2017. 20 sep. 2017. Lezing tijdens de VVOG studiedag  ‘kiezen voor groene gemeenten, natuurvoordelen van openbaar groen’. Het inzetten van ‘blauw-groene ecosysteemdiensten’ bij ruimtelijke planning en stedenbouw – Pleidooi voor verstandige verdichting, meer sociale cohesie én meer urbane biodiversiteit. Gent, VAC.

2017_lezing_VVOG_ecosysteemdiensten_groen_in_de_stad_Erik_ROMBAUT.pdf

2017. 10 november. Lezing colloquium Groen Plus, Vlaams parlement. ECOWIJKEN, WELDAAD VOOR OUDEREN, maar ook voor jongeren, families met kinderen, tweeverdieners, mensen met beperkingen, voor U en ik… . In het kader van de studienamiddag over ecowijken en senioren.

2017_lezing_ecowijken_weldaad_voor_ouderen_Erik_ROMBAUT_10_november_2017 

2018. 30 januari. Lezing voor Trevi nv, environmental solutions, Dulle Grietlaan 17 in Gent. Een inleiding tot het Deense energiesysteem. 

2018_Een_inleiding_tot_het_Deense_energiesysteem_Erik_ROMBAUT_30_jan_2018_TREVI_Gent.pdf