U bent hier

Presentaties bij cursussen

1.2.1 Bachelorcursus ecologie 1 en 2

2ARIAR_01_Ecologie_oecosysteemtheorie_Inleidingsles

2ARIAR_02_Schalen_van_milieuproblemen

2ARIAR_03_Curitiba_stedelijke_ecologie_Inleiding

2ARIAR_04_Toxicologische_basisprincipes

2ARIAR_05_Global_change

2ARIAR_06_Ozonafbraak_in_de_stratosfeer

2ARIAR_07_De energieketen_deel1

2ARIAR_08_De energieketen_deel2

2ARIAR_09_Zomersmog_Continentale_milieuproblemen

2ARIAR_10_Verzuring_wintersmog_Continentale_milieuproblemen

2ARIAR_11_De_verkeersketen

3AR 20_Vermesting

3AR 21_Zware_metalen_en_chloorverbindingen

3AR 22_Materialen_en_afval_cradle_to_cradle

3AR 23_De_waterketen

3AR 24_Kleinschalige_planten_waterzuivering

3AR 25_The _waterfootprint

3AR 26_Landschapsecologische_ontwerpprincipes_in_de_stad

3AR 27_CO-intoxicatie

3AR 27_RADIOACTIVITEIT

3AR 27_ROKEN

3AR 28_slotstellingen_en_ecologische_voetafdruk

 

1.2.2 Postgraduaatcursus mens- en milieuvriendelijk (bio-ecologisch) bouwen en wonen (2019-2020)

Les_1_a_Inleiding_Erik_ROMBAUT

Les_1_b_ Ecologie_inleiding_Erik_ROMBAUT

Les_2_global_climate_change_Erik_ROMBAUT

Les_3_Ozonafbraak_in_de_stratosfeer_Erik_ROMBAUT

Les_4_a_De_energieketen_deel_1_Erik_ROMBAUT

Les_4_b_De_energieketen_deel_2_Erik_ROMBAUT

Les_5_Continentale_milieuproblemen_zomersmog_en_verzuring_Erik_ROMBAUT

Les_6_De_verkeersketen_Erik_ROMBAUT

Les_7_Vermesting_Erik_ROMBAUT

Les_8_de_waterketen_Erik_ROMBAUT

Les_9_Materialen_en_Afval_cradle_to_cradle_Erik_ROMBAUT

les_10_klimaatbestendige_stedenbouw_en_public-private_gradiënt_Erik_ROMBAUT

les_11_Biodiversiteit_abiotische_ecologische_condities_Erik_ROMBAUT

les_12_landschapsecologische_ontwerpprincipes_ Erik_ROMBAUT