U bent hier

over Erik Rombaut

Erik Rombaut (°1955)  is MSc biologie (UGent 1977).

Als wetenschappelijk medewerker aan de UGent was hij betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar integraal waterbeheer versus biodiversiteit en bij de opmaak van de biologische waarderingskaart van België. Hij werkte aan een aantal landschapsoecologische studies van diverse beekvalleien in Vlaanderen ten behoeve van de (vroegere) Landelijke Waterdienst en hij was destijds ook betrokken bij de opmaak van enkele van de eerste landschapsplannen van ruilverkavelingen voor de vroegere Nationale nu Vlaamse Landmaatschappij.

Erik Rombaut doceerde ecologie, milieukunde, ruimtelijke planning en ecologische stedenbouw aan de faculteit Architectuur van de KULeuven, departement Sint-Lucas (Gent/Brussel) en hij doceert biologie en milieukunde aan de Odisee Hogeschool, Technologiecampus departement Gent/Sint-Niklaas.

Zijn academische interesse gaat vooral naar ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling, met het concept van de lobbenstad als gidsprincipe. Zijn onderzoek houdt zich onder meer bezig met de voordelen van blauwgroene netwerken in rurale én urbane omgeving (met een doordachte public-private gradiënt) voor het herstel van sociale en biodiversiteit, voor het oplossen van mobiliteits-, energie- en waterproblemen en het verminderen van het stedelijk hitte-eiland effect. In zijn cursussen beschrijft hij theoretische gidsprincipes en praktijkvoorbeelden voor de transitie van steden naar een ecopolis.