U bent hier

sprekersaanbod ABLLO vzw

ABLLO vzw wil haar expertise en know-how ter beschikking stellen van lokale verenigingen, milieuraden, scholen, gemeenten en steden. 

 

Hieronder ons sprekersaanbod: 

 

Duurzame stedelijke ontwikkeling 

 

- Een duurzaam waterbeleid in de wijk en de woonomgeving: naar ecologisch verantwoorde oplossingen voor de waterproblematiek in urbane omgevingen. (E.Rombaut) 

 

- Naar een ecopolis. Aspecten van duurzame stedenbouw en ecologisch gefundeerde ruimtelijke planning. Pleidooi voor de lobbenstad. Case study over de steden Sint-Niklaas en Aalst.(E. Rombaut) 

 

- 'klimaatbestendige stedenbouw: over het stedelijk hitte-eilandeffect en de lobbenstad'.(E.Rombaut) 

 

- Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa. Een stand van zaken.(E.Rombaut) 

 

- Duurzame stedenbouw Deel 1: Ecologisch verantwoorde inrichting van het openbaar domein: water als ordenend principe (E.Rombaut). 

 

- Duurzame stedenbouw Deel 2: Ecologisch verantwoorde inrichting van het openbaar domein: Duurzame energie en duurzame mobiliteit als ordenend principe (E.Rombaut) 

 

- Duurzame stedenbouw Deel 3: Naar een cradle to cradle woonwijk: aandacht voor duurzame materialen en het voorkomen van afval (E.Rombaut) 

 

- Het belang van urbane en rurale blauwgroen netwerken als trage wegen voor planten, dieren en mensen (E.Rombaut). 

 

 

- ‘Hoe een goed doordachte public-private gradiënt kan bijdragen aan een kindvriendelijke en blauwgroene urbane omgevingen’ (E.Rombaut) 

 

- ‘Duurzaam verkavelen: contradictio in terminis ? Analyse van voorbeelden uit enkele Europese steden’ (E.Rombaut). 

 

- Over de introductie van water en klimaatverandering als nieuw ordenend principe in Europese urbane omgevingen: noodzaak, mogelijkheden en perspectieven (E.Rombaut) 

 

- Hoe kan een goed doordachte public-private gradiënt bijdragen tot het behoud en herstel van biodiversiteit in steden (E.Rombaut). 

 

- Architecture, Urban Planning and Biodiversity: Thoughts about an ecopolis. Plea for a lobe city. 

 

How blue-green networks within urban areas can improve biodiversity, city climate conditions and the urban water management. 

How a judicious public-private mix can serve an ecologically sound water management and thus help to maintain and repair biodiversity in (European) towns (E.Rombaut). 

 

- Blauwgroen-netwerken als ruggengraat voor stad en platteland (E.Rombaut) 

 

- Industriële symbiose: een casestudy in Kalundborg (Denemarken) (E.Rombaut) 

 

Klimaatverandering 

 

- De reactie van enkele vogelsoorten rondom ons op de huidige klimaatverandering (J.De Laet) 

 

- Onzekerheden over het toekomstig Europees klimaat: over de effecten van global dimming, global warming en de mogelijke relaties met de golfstroom (E.Rombaut) 

 

- Enkele hindernissen en obstakels op de weg naar een koolstofneutrale samenleving (E. Rombaut). 

 

Duurzame milieuvriendelijke levensstijl 

 

- De Ecologische voetafdruk: inzicht in en hoe verkleinen (J.De Laet) 

 

- De ecologische watervoetafdruk (ecological waterfoodprint) ( J. De Laet) vanaf 2013 

 

- Energiezuinig huishouden: waarom en hoe (J. De Laet) 

 

- Energiequiz (J.De Laet). 

 

- Op een ecologische manier schoonmaken: kan dat? (J.De Laet) 

 

- Energieverslinders (J.De Laet) 

 

- Milieuvriendelijk consumeren (J. De Laet) 

 

Biodiversiteit 

 

- Stadsontwikkeling versus stadsvogels (J.De Laet) 

 

- Biodiversiteit in de stad (J. De Laet) 

 

- De Huismus en de mussenvide (J.De Laet) 

 

- De Huismus in Vlaanderen (J. De Laet) 

 

- De Huismus in Vlaanderen en Europa: de ene mus is de andere niet (J.De Laet) 

 

- Verbazend vogelgedrag in de tuin (J.De Laet) 

 

- Jagen en natuurbeheer, biotoopverbetering en populatiebiologie (E.Rombaut) 

 

- Stedelijke biodiversiteit en wetenschappelijk onderzoek (J. De Laet) 

 

- Wat gaat er verkeerd met onze steden? (J. De Laet) 

 

- Citizen science: De Huismus en de Koolmees (J. De Laet). 

 

 

Sprekers: 

 

Erik Rombaut is bioloog (RUGent, 1977). Als wetenschappelijk medewerker aan de UGent werkte hij mee aan de opmaak van de biologische waarderingskaart van België, aan een aantal landschapsoecologische studies van diverse beekvalleien in Vlaanderen ten behoeve van de (vroegere) Landelijke Waterdienst en hij was destijds ook betrokken bij de opmaak van enkele van de eerste landschapsplannen van ruilverkavelingen voor de vroegere Nationale nu Vlaamse Landmaatschappij. 

Vandaag doceert hij ecologie, milieukunde, ruimtelijke planning en ecologische stedenbouw aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent en Brussel en doceert hij biologie en milieukunde aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Sint-Lieven, departement Sint-Niklaas. 

Sedert 1980 is Erik ROMBAUT secretaris van ABLLO vzw. 

 

Jenny De Laet is doctor in de wetenschappen (UGent 1985). Als research associate is zij nog steeds verbonden aan UGent (groep Terrec) en werkt nauw mee aan het lange termijn onderzoek bij de Koolmees en het in 2002 opgestarte Huismus onderzoek. 

In 1995 startte zij met een boekenreeks ‘vogels rondom ons’ met thans 13 delen over het gedrag van tuinvogels. 

Sedert 2004 is zij deeltijds beleidsmedewerker bij ABLLO vzw en spits zich vooral toe op de thema’s Rationeel Energiegebruik, klimaatverandering en biodiversiteit. 

Prijs: Over een te komen 

Duur: Over een te komen (doorgaans 2 tot 3 uur) 

 

Contact: erik.rombaut@scarlet.be

Jenny.delaet@ugent.be