U bent hier

Wase natuur- en milieuverenigingen

in pdf : contactadressen  't groene waasland

 

ABLLO vzw

Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland     www.abllo.be

Secr.  Erik Rombaut, Stationsstraat 126, 9170 Sint-Gillis-Waas
  03 770 71 47     erik.rombaut@scarlet.be

 

De Raaklijn vzw
 
Vereniging voor kwaliteit van de leefomgeving te Belsele
 
 
F. De Beleyr, Kleemstraat 89, 9111 Belsele
 
03 722 07 62     firmin.de.beleyr@telenet.be
 
 
DURME vzw
 
Regionale vereniging voor natuur- en milieubeheer
 
 
Secretariaat en zetel: Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren
 
09 348 30 20     info@vzwdurme.be
 
 
ONS STREVEN vzw
 
Milieugroep Tielrode
 
 
Herman De Cock, B. Heymanstraat 92, 9140 Tielrode
 
03 771 20 92      onsstreven@gmail.com
  
 
V.E.L.T.
 
Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze
 
Temmermans Marc, Watermolendreef 126, 9100 Sint-Niklaas
 
 
 
HORTUS TER SAKSEN vzw
 
Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren
 
 
0473 27 60 85   info@hortus-ter-saksen.be
 
 
 
HOF TER SAKSEN
 
Arboretum & groendienst
 
 
Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren        03 775 28 51
 
 
J.N.M.  Je beestigste jeugdbeweging 
 
Afdeling Waasland
 
 
 
Afdeling Durmeland
 
 
Jorn Van de Velde, Zwaluwstraat 39, 9160 Lokeren
 
0493/02.96.97         jorn.vandevelde@gmail.com
 
 
NATUURPUNT WAASLAND
 
Afdeling Waasland Noord
 
 
Marc Bogaerts, Bormte 24, 9190 Stekene
 
03 779 89 31     voorzitter@panneweel.be
 
 
Afdeling Wase Linkerscheldeoever
 
 
Joris Baetens Yzerhand 17  9120 Beveren
 
03 722 15 37     info@natuurpuntwal.be
 
 
afdeling Natuurpunt Waasland - Scousele
 
Nine Van Hoyweghen, Negenoogstraat 30, 9140 Steendorp
 
 
 
Afdeling Zuid-Waasland
 
 
Christel  Strybos, Stokthoekstraat 39, 9140 Elversele 9140       052 46 00 58
 
 
NATUURPUNT
 
Afdeling Hamme
 
 
Frans Van Havermaet, Aambeeldstraat 31 te 9000 Gent 052 47 18 93     frans.van.havermaet@telenet.be
 
 
Afdeling Moervaart-Zuidlede
 
 
Dirk Van Pottelberg, Spelonckvaart 38, 9180 Moerbeke-Waas
 
09 346 95 68     dirk@heidebos.be
 
 
Natuurpunt CVN
 
Centrum voor Natuur- en milieueducatie Regio Waas
 
D. De Roose, Schauselhoekstraat 18, 9140 Temse
 
03 771 49 24      dirk.de.roose@scarlet.be
 
 
 
VOGELBESCHERMING VLAANDEREN vzw
 
 
Jan Rodts, Koetshuis-Stadspark, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas
 
03 296 26 80     info@vogelbescherming.be
 
 
 
VRIENDENKRING NATUURHUIS PANNEWEEL
 
 
Jan Dhollander, Bergstraat 25, 9170 De Klinge
 
03 770 64 26     info@panneweel.be
 
 
WASE IMKERSBOND
 
 
Paul Van Steirteghem  0 772 27 16  GSM   0499 75 15 47     admin@waseimkersbond.be
 
 
FIETSERSBOND Regio Sint-Niklaas
 
 
Paul De Meester
 
 
 
RING-COMITÉ
 
Actiecomité Neen aan de Grote Ring
 
 
Gilbert Cant, Perstraat 88, 9120 Haasdonk
 
03 775 19 31     haasdonk.com@gmail.com
 
 
 
KRUIN
 
Kruibeeks Natuurbehoud
 
 
F. Daniels, Houtenkruisstraat 29, 9150 Kruibeke
 
03 774 27 94     nand.daniels@kruin.be