U bent hier

Marcel Oelbrandt is van ons heengegaan

 
 
Zondagavond 25 juni 2017 is Marcel thuis in het bijzijn van zijn echtgenote plots overleden.
Hij was één van de stichtende leden van ABLLOvzw (1970) en was sedertdien en tot zondag al die jaren lang bestuurslid.
Hij heeft in de beginperiode het drukwerk van de ABLLO-krant en daarna van  ’t Groene Waasland verzorgd.
Op heel veel domeinen werkte Marcel mee aan de uitbouw van ABLLOvzw om te komen tot een regionale vereniging.
 
De rouwbrief is  terug te vinden via
 
ABLLOvzw rouwt om het verlies van Marcel en zal hem heel erg missen.
 
Marcel heeft nog voor het meinummer van 't groene waasland een artikel geschreven over  "Een Innovatieve passieve BIMBY woning in Lokeren"
Hij was terecht fier over de woning van zijn dochter Tine!
 
In 't groene waasland van september 2017 staat een artikel gewijd aan Marcel en zijn bekommernis om de mobiliteit in Lokeren te verbeteren. De oversteekbaarheid van de N47 (Lokeren - Spoele) en het herstel trage wegen tussen wijken staan daarbij centraal. 
Marcel indachtig, wil ABLLO vzw Lokerse buurtverenigingen of socio-culturele verenigingen helpen met het bespreken van de problematiek van kan men onze gastspreker Fred Van Remoortel, senior- mobiliteitsplanner, vragen om verenigingen te begeleiden. Hij doet dit met behulp van deze door hem ontwikkelde diareeks.
 
 
 
 
 
 
Bericht van  IOV WORLD :