U bent hier

Lid worden van ABLLOvzw

Ben jij al lid van ABLLO vzw, een regionale milieuvereniging die al meer dan 45 jaar bestaat?
In het kader van het vernieuwde subsidiestelsel voor vzw’s moeten we de kaap van 1200 leden binnen ons werkingsgebied overschrijden en voldoen aan een minimum aantal leden per gemeente voor eind 2017.
Hiervan hangt de erkenning af door de overheid van ABLLO vzw als Overkoepelende Regionale Milieu Vereniging type 2 (actief in min 10 gemeenten) met de daaraan verbonden financiële middelen.
 
Lid worden van ABLLO vzw is nochtans gemakkelijk en niet duur. Gelieve over te schrijven naar  BE39 7310 4317 9119
 
-  € 8 (Standaardlid) : je ontvangt jaarlijks 5 maal het  tijdschrift   ’t Groene Waasland   (GW)  thuis met informatie rond natuur en milieu (met focus op de regio tussen Antwerpen en Gent).
 
- € 2 (Basislid)  zonder   ‘t Groene Waasland.
 
-  € 1(Bijkomend gezinslid) : Als een gezinslid reeds ABLLO-lid is,  kan elk ander gezinslid bijkomend gezinslid worden voor slechts 1 Euro. 
 
Dus nog geen lid?   Je doet ons een enorm plezier door hier verandering in te brengen.
 
Heel erg bedankt!
 
V O O R B E E L D E N 
 
Voorbeeld 1 : lid of leden met GW.
Jan wil lid van ABLLOvzw worden met een abonnement  op ’t groene waasland (8 Euro). Jan is dan 'standaardlid'
Wil zijn partner Els ook lid worden, dan kan dat voor 1 Euro extra. Dus samen 9 Euro. 
Willen zijn partner en zijn dochter Leen lid worden, kan dat voor 2 Euro extra. Dus samen 10 Euro. Els en Leen zijn dan 'bijkomende gezinsleden'
 
Jan kan dan  8  / 9 / 10 …  Euro overschrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119    met vermelding (in geval 10 Euro)  " 3 ABLLO-leden : Jan, Els en Leen; met GW".
Vermeld dus “aantal ABLLO-leden 2018, de (voor-)namen, met abonne GW"
 
 
 
Voorbeeld 2 : lid of leden zonder GW.
Jef wil ABLLO-lid worden maar zonder  ’t groene waasland en moet dan 2 Euro betalen.  Jef is dan 'basislid'
Wil zijn partner Sara ook lid worden, dan kan dat voor 1 Euro extra. Dus samen 3 Euro.
Willen zijn partner en zijn dochter Sanne ook lid worden, kan dat voor 2 Euro extra. Dus samen 4 Euro.  Sara en Sanne zijn dan 'bijkomende gezinsleden'.
Jef zal dan  2  / 3 / 4 …  Euro overschrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119    met vermelding (in geval 4 Euro) " lidgeld  3 ABLLO-leden 2018 : Jef, Sara en Sanne"  
 
Vermeld dus “lidgeld, aantal ABLLO-leden 2018, de (voor-)namen"