U bent hier

Huismussentelweekend

Ga naar  Formulier mussentelweekend 2017

    

 

Via de gegevens van het jaarlijks huismussentelweekend levert Vogelbescherming Vlaanderen in samenwerking met ABLLO vzw, die dit lange termijn onderzoek in de schoot van groep Terec (UGent) coördineert, nieuwe gegevens aan.

Dit jaar gaat het huismussentelweekend door op 1 en 2 april. Kan je niet tellen in dat weekend dan kan het ook nog gebeuren in de week erop.  We roepen dan ook iedereen, met of zonder tuin, stad of buitengebied, op om (opnieuw) mee te tellen.

Wil je meer weten over de status van de huismus.

Hoe herken je de huismus? film1  film2  film3  geluid        

In 2012 werden de gegevens van 10 jaar Huismussentelweekend wetenschappelijk verwerkt en bekend gemaakt via ons dossier  ‘De toestand van de huismus in Vlaanderen’.

Daaruit blijkt dat na 10 jaar, de huismuspopulatie, vooral in stedelijk gebied, verder achteruitgaat en dat dit vooral te wijten is aan een gebrek aan ‘groen’.  Verder toont dit  ook het belang aan van ‘citizen science’ of hoe belangrijk burgers zijn bij het verzamelen van wetenschappelijke gegevens.

Op de website van de mussenwerkgroep  (www.mussen werkgroep.be ) staat duidelijk uitgelegd wat we onder mussen tellen verstaan.  Op diezelfde website vind je ook tal van geheugensteuntjes om huismussen te horen.

Aangezien het huismussentelweekend kadert in een lange termijn onderzoek, is het belangrijk dat we jaarlijks opnieuw tellen zelfs als er geen huismussen meer zijn: een nulmeting is voor ons eveneens een belangrijk gegeven.

Vijf minuutjes de oren spitsen en luisteren naar het getjilp van mussen of de afwezigheid van dat getjilp, is voldoende en levert belangrijke gegevens op. 

In de periode van de huismustelling zijn het hoofdzakelijk de huismusmannen die tjilpen, zodat men voor het tellen van de huismussen ze eigenlijk niet hoeft te zien maar men zich kan toespitsen op het tellen van de tegelijkertijd tjilpende huismusmannen. 

Heel wat huismusmannen wagen zich in die periode aan een ‘verleidingsshow’ waarbij een vruchtbaar huismusvrouwtje achtervolgt of belaagd wordt door ijverig tjilpende huismusmannen (voor meer uitleg hierover het boek ‘mussen een groene partij’ p.49-55).