U bent hier

GW : overzicht inhoud

volgnummer       maand       jaartal/nummer van de maand van het jaar
pagina      titel van artikel            vereniging of auteur
 
 
 
134 maart 2004/3
5    Groenlachen        ABLLO
6    ABLLO pleit voor bus- en fietstunnel onder spoorlijn 59 in de Hoge Bokstraat     ABLLO
9    Geen menukaart na de maaltijd!        ABLLO
10   Arrest van de Raad van State : de buurtweg op het oud vliegveld te Waasmunster moet weer open   Vzw Durme
11   Buurtweg op oud vliegplein niet open op 1 maart
12   Snoeiles Panneweel op zaterdag 6 maart 2004  Velt
13   Kalender. en kalender-info
22   Ecologische inrichting van de site rond het waterzuiveringsstation te Zele     Vzw Durme
23   Documentatiehoek in bezoekerscentrum Molsbroek
24   Natuur en cultuur, twee erfvijanden ?      Ecotest
26   Mees      Ons Streven
27   Moervaartmeersen.   Tom Neels
27   Dag van de Natuur.   Tom Neels
28   Hazelaar.   Ons Streven
29   Bustocht naar Zeeland.   Natuurpunt Zuid-Waasland
31   Verken de natuurrugzakjes.      VzwDurme
 
135 mei 2004/5
4    Druk lenteprogramma bij Ons Streven   Ons Streven
-Zwerfactie
-Natuurdag voor de kleuters
-Natuurdag voor de lagere school
-Levensbos 2003
8    Mythen en volksgeloof. Vlier.   Ons Streven
10   Bonte Kraai.        Tonny Temmerman
11   Grijze Kraa in Wase dialect        Ons Streven
12   Fietsersbond regio Sint-Niklaas van start.     ABLLOvzw
13   Kalender 
17   Kalender - info 
22   Verslag studiereis van ‘ABLLO’ en ‘VIBE’.     ABLLOvzw
27   De eendenkooi van Sinaai        Vzw Durme
28   Eindelijk volledig fietspad door Durmevallei. Vzw Durme
29   Zele kent grote natuurgebieden   VzwDurme
30   Bosgroep zandrug Maldegem-Stekene       ABLLOvzw
 
136 september 2004/9
4    Goudhaantje   Ecotest
4    Goudhaantje in het Waas dialect     Ons Streven
6    Wandelen bij ons : Bunt en Bos     Ons Streven
9    Actie behoud lange Kant-wegel te Lokeren Vzw Durme
10   Meidoorn   Ons Streven
12   Bezoekerscentrum Donkmeer te Berlare   Vzw Durme 
13   Kalender  
22   Vogelnesten vernield langs de Durme   Vzw Durme
24   Klimaatwijken in het Waasland   ABLLOvzw
25   Wase energiecampagne 2004        ABLLOvzw
26   Open huizenkijkdagen    ABLLOvzw
27   Een Waas energiezuinig huis in de kijker     ABLLOvzw
28   De Raaklijn en de Stad in bajonethouding ?     Raaklijn
31   Groenlachen : reactie van De Stad op de Raaklijn 
 
137 november 2004/11
4    Energiecampagne in het Waasland     ABLLOvzw
5    Willy Van Rompu op pensioen   vzwDurme
6    levensgenieten op het kerkhof   Ons Streven
8    Provinciale aankoop-subsidie   ABLLOvzw
9    Schrapping Vlaamse aankoopsubsidies   vzwDurme
10   Taxus       Ons Streven
12   Milieuraad H. Familie naar Panneweel
14   Brief aan de Lijn      ABLLOvzw
15   Kalender
20   Twee inbrekers betrapt in bijenkast     vzwDurme
21   Winkelzakjes en statiegeld op blik     ABLLOvzw
24   Ambachtelijk weekend panneweel
25   Nuon scoort best      ABLLOvzw
26   Studiereis ecologische projecten     ABLLOvzw
 
138 januari 2005/1
5    Effecten van klimaatverandering op de natuur.     ABLLO
10   Terug naar af?      Ons Streven
11   Verslag van de dag van de natuur.       JNM Waaland
13   Kalender
19   Kalender-info
22   Nacht van de duisternis.    ABLLO
24   Zal het kloosterbos te Stekene verdwijnen?
26   Actie tegen afschaffen van prov. subsidie voor aankoop natuur  ABLLO, Panneweel, Velt, Natuurpunt
27   NP plant een bos in Sinaai-Waas.   Natuurpunt Zuid
28   Het solitaire bijen-project.        Wase Biekes
 
139 maart 2005/3
3    Inhoud
3    Bushalte heropend in beide richtingen        Erik Rombaut, ABLLOvzw
3    Inheemse bomen en struiken: CD-rom   Patrick Serverius, CVN
3    Sneeuw (2)     Jos De Rudder
4    Geboortedreef groeit verder uit te Tielrode     Ons Streven vzw
5    Vos gewurgd in strop in natuurreservaat Molsbroek     Vogelbescherming Vlaanderen
6    Schoolkinderen vechten voor behoud van bomen.   Ons Streven vzw
8    foto’s vroeger en nu     André Verstraeten 
9    Kalender & info 
13   De trein, laat je ver-leiden  IR-V van Antwerpen tot Gent    ABLLOvzw
21   Kalender & info
24   Solitaire Bijen deel twee      Devriese Willy, Wase Biekes
28   M-N-M-D-D-D     Ons Streven vzw
30   sluikstorten op grote schaal        vzw Durme
 
140 mei 2005/5
2     Woordje hoofdredacteur      Dirk Hylebos
3     Natuur Grote Geule bedreigd.      Natuurpunt Waasland Noord
4     Kansen voor akkervogels in ruilverkaveling St-Gillis.   Natuurpunt Waasland Noord
5     Vroeger en nu.
6     De effecten van fossiele brandstoffen: globl dimming en global warming.   ABLLO vzw
12    Harmonnisch park- en groenbeheer.   Ons Streven vzw
20    Paddenoverzetacties in het Waasland.     Sarah Roggeman
21    Vzw Durme vraagt aandacht voor 875 knotwilgen in E17/3 Lokeren.     Vzw Durme
22    Schoolkinderen vechten voor het behoud van gezonde bomen.       Ons Streven vzw
24    Waanzin ten top!    Ons Streven vzw
24    Schoenen torfs actie.       Natuurpunt Waasland Noord
25    Nieuw natuurwandelpad in Tielrode - De Roomackerroute.     Ons Streven vzw
26    Natuur en landschap op de schop in de ruilverkaveling St.-Gillis - Vrasene.     ABLLO vzw
30    ABLLO 35 jaar jong - oproep tot vrijwilligers.     ABLLO vzw
 
141 september 2005/9
2     Woordje hoofdredacteur      Dirk Hylebos
3     Vogelbescherming Vlaanderen is verhuisd!   Jon Rodts
4     Milieuvriendelijk parkeerterrein te sint-Gillis-Waas??    ABLLOvzw
10    Zomertortel        Tonny Temmerman
12    De natuur in het HPG        Ons Streven
14    Lezersbrief         Yves De Beleyr
15    Meer ruuimte voor water en voor natuur!   Vzw Durme
18    Langs de boorden van de schelde, een rivier vol natuur     
19    Vijf jonge steenuilen geringd te Daknam        
20    Processie van Echternach op de Stopersfietsroute in Sint-Niklaas...     ABLLOvzw
28    Gemeentebestuur van Sint-Gillis helpt mee wateroverlast veroozaken.   ABLLOvzw
29    In Sint-Gillis-Waas zijn de verkeersdrempels verdwenen.      ABLLOvzw
30    Ons Streven organiseerde geslaagde schoolnatuurdaten te Tielrode.       Ons Streven
32    Nacht van de vleermuis: 02/09/2005     Staf Lerno
33    De windmolens en het weer : graag juiste informatie!    Chris Derde
34    foto’s : vroeger en nu   André Verstraeten, vzwDurme
 
142 november 2005/11
2     Woordje hoofdredacteur      Dirk Hylebos
4     Zeldzame trekvogels tanken bij aan het Donkmeer in Berlare.   Vzw Durme
5     Minstens elk half uur een bus.      Abllovzw
6     Over krabben en meeuwen.     Tonny Temmerman
7     Klimaatwijken 2005-2006 starten op 1 december.      Abllovzw
8     Milieuwerkgroep Ons Streven vzw 25 jaar   Ons Streven
12    Het milieu in het harmonisch park- en groenbeheer. HPG (slot)     Ons Streven
16    De Daknamse Meersen        André Verstraeten
17    Abllovzw staat 35 jaar op de bres van natuur en milieu in het Waasland.   Abllovzw
20    Huismus project         Abllovzw
22    In de kijker: ambassadeur van de sociale economie.        Ons Streven
26    Vzw Durme pro aanleg landbouwweg langsheen Scheldebroek Zele-Berlare. vzw Durme
27    De beuk blijft!     Vzw Durme
28    Eindbilan na 35 jaar ringen van vogels te Lokeren en omgeving.     Ons Streven
29    Honing. Het Zoete Mysterie.     Wase Imkersbond
 
143 januari 2006/1
2     Woordje hoofdredacteur      Dirk Hylebos
3     Gooi je wijnkurken niet meer weg.        ABLLO
4     Nood-verlichtingspalen laten opmaken en testen.     ABLLO
6     Vzw Durme opent actie “verkiezingen 2006” in Lokeren.      Vzw Durme
6     Ecologisch Tuinieren.        Ons Streven
9     foto’s vroeger en nu       
10    groenlachen           ABLLO
11    Uitbreiding Braemland windproject te Melsele.   ABLLO
13    Nieuwe natuurbeheerder in het Waasland.   ABLLO, Natuurpunt Waasland Noord
14    De ontmoetingscentra van Natuurpunt.      Natuurpunt Noord
15    kalender + kalenderinfo
20    aankondiging fietsdossier        ABLLO
22    Actie: schoenen Torfs.        Tom Neels
23    Minder geld voor landschap Lokeren     Vzw Durme
24    Roundup, niet toxisch?     Velt
25    Lokeren is een negatieve milieu-uitzondering in Vlaanderen.   Vzw Durme
26    Honing het zoete mysterie.        Wide
27    Vzw Durme vraagt belbushalte bij het Molsbroek.        Vzw Durme
28    Gezocht: de creativiteit, het vernuft en de zin om met weinig geld veel te doen. ABLLO
 
144 maart 2006/3
2     Woordje hoofdredacteur      Dirk Hylebos
3     De Waaslandfietslaan    ABLLOvzw; Fietsersbond Regio Sint-Niklaas
14    Natuurlijk en milieuvriendelijk bloemschikken       VELT
15    Kalender en Kalender-info
23    Vergiftigde Buizerds in natuurreservaat te Sint-Gillis     Natuurpunt Waasland NOORD
23    Zadenpraat   VELT
24    Enkele redenen om zelf je oesterzwammen te kweken      VELT
25    Ons Streven vzw 25 jaar. Jubileumzitting geniet belangstelling.     Ons Streven
26    Oud kerkhof van Zoersel uniek reservaat met 150 korstmossen.     Ons Streven
27    Het Klimaatwijk-project staat half weg.       ABLLOvzw
28    Benzinestation in Kouterbeekvallei te Tielrode      Ons Streven
28    Actie nacht van de duisternis        ABLLOvzw
29    Lezersbrieven        
 
145 mei 2006/5
2     Woordje hoofdredacteur      Dirk Hylebos
3     Temse: 6800 kg zwerfvuil op 3 dagen.   Ons Streven
4     Paddenoverzetactie Zele-Berlare grootste in Vlaanderen met 6346 amfibieën DURME
5     De vrouw en deze boom zijn uit hetzelfde hout gesneden
6     Triest Lokers natuur- en milieubeleid       vzwDURME
7     Een pluim voor de stille werkers van het veld     vzwDURME
7     Linde
8     Rolstoelen, Kinderwagens,     en Natuurpunt Waasland-Noord   NP NOORD
10    Wij hamsteren jouw lege tonercardridges   NP NOORD
11    Zeekool : groente in de siertuin    VELT
12    Vliegreis en broeikaseffect : De groene stoel     ABLLOvzw
20    Kafkaiaanse toestand in Haasdonk   ABLLOvzw
21    Nog suggesties aan de verkeersschepen van Sint-Niklaas      ABLLOvzw
22    Geknoei op het oude vliegplein   vzwDURME
24    Kies planten in functie van de bodem.       Ons Streven
26    Laatste huiszwaluwkolonies krijgen steuntje onder de vleugel.   NP NOORD
28    Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer   ABLLOvzw
30    ABLLO versus MIWA        ABLLOvzw
 
146 september 2006/9
2     Woordje hoofdredacteur      Dirk Hylebos
3     Fietsen stallen, maar wel in de afdrup van het dak        ABLLOvzw
3     Torenvalk doet het met aquafin   Vzw Durme
4     Het Molsbroek kleurt paars      Vzw Durme
5     Zwaluwproject regionaal landschap Schelde-Durme        Vzw Durme
6     Het provinciaal domein ‘Roomacker’, een triest verhaal      Ons Streven
7     Schoolnatuurdagen van ons streven in tielrode      Ons Streven
8     Inwoners van Sint-Niklaas krijgen gratis advies over duurzaam bouwen   ABLLOvzw
10    Boomplantactie     Natuurpunt
17    Kan acupunctuur helpen?      Velt
18    Groendaken   Velt
19    Aandachtspunten voor een Waas gemeentelijk memorandum als aanloop naar de gemeenteverkiezingen van 2006      ABLLOvzw
31    Lokers milieubeleid 2001 - 2006   vzw Durme
 
147 november 2006/11
2     Woordje hoofdredacteur      Dirk Hylebos
3     Pas geboren! Ezelveulentje vervoegt begrazingsproject in de Linie       Vzw Durme
4     Buurtweg 14 te Waasmunster     ..   Vzw Durme
5     Onverantwoord wegbermbeheer in Sint-Gillis-Waas.    ABLLOvzw
6     Ontdubbeling Scheldebrug te Temse : niet zomaar!!!    ABLLOvzw
10    Foto's vroeger en nu     Velt
11    1 november         Ons Streven
12    Tielrode uiterst verontwaardigd over start bouwwerken tankstation.   Ons Streven
13    Herfst       Jos De Rudder
13    Meer duisternis in Sint-Gillis Waas 'verlicht' de energiefactuur aanzienlijk.     ABLLOvzw
14    FIETSLANEN, maak er werk van!!   ABLLOvzw
15    Kalender          
21    Mariadistel   Velt
22    'Mooi licht mooi donker'    ABLLOvzw
24    15 jaar Raaklijn : van verkaveling naar parkzone     Raaklijn
30    Ons Streven en projectondersteuning!       Ons Streven
 
148 januari 2007/1
2     Woordje hoofdredacteur     Dirk Hylebos
3     Jagers betrapt op het reservaatperceel “Karnemelkputten”.        Natuurpunt NOORD
4     Wase Voedselteams: een nieuwe band van vertrouwen tussen boer en consument...     ABLLO vzw
6     Succesvolle on-line petitie voor de buurtweg 14 op het Oud Vliegveld   vzw DURME
6     Hardrijders nabij school in Sint-Gillis : geen probleem     ABLLO vzw
7     Nacht van de duisternis en het E34-experiment 3 maart 2007        ABLLO vzw
8     Overbelicht        ABLLO vzw
8     Kerkuilen in Tielrode en Elversele!    Ons Streven
9     En de vogel van het jaar 2007 is ...     Vogelbescherming Vlaanderen
10    Natuurherstel rietkraag te Meerdonk tegen Grote Geule      Natuurpunt NOORD
10    Eerste geschenkenbeurs te Sint-Gillis-Waas   ABLLO vzw
11    Wase Boomplantactie bijzonder succesvol    Vogelbescherming Vlaanderen
12    De aanwezigheid van spindotterbloem in binnendijks alluviale gebieden ...     vzw DURME
15    Kalender           ‘t groene waasland
21    Winterse schoonheid en vogelpracht   Natuurpunt ZUID
24    Kervel      VELT
24    Gedicht Alhambra       Jos De Rudder
25    Het Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer lanceert zijn eerste projectoproep   ABLLO vzw
26    Tol om overlast te vermijden !!        ABLLO vzw
26    Treindienst Waasland 2007: NMBS is incompetent.   ABLLO vzw
28    Spoorwegen kunnen nu 1000 autoritten per uur uit Kennedytunnel weghalen.       ABLLO vzw
29    Een vreemde driekoningendag met paasbloemen in bloei!      ABLLO vzw
30    Ronde punten met twee niveaus: veilig en vlot voor fietsers en auto’s!!       ABLLO vzw
 
149 maart 2007/3
2     Woordje hoofdredacteur     Dirk Hylebos
3     klimaatbeïnvloeding - 41 jaar geleden!!   ABLLO vzw
4     Hoe lang nog, tram en bus naast elkaar te Zwijndrecht ?      ABLLO vzw
6     Een zonnepaneel op je dak?... Ja graag!        ABLLO vzw
10    ABLLO en de fietserbond zien een heuse fietslaan wel zitten in de Zandstraat !!        
      ABLLO vzw en de Fietserbond Regio Sint-Niklaas
13    Kalender en kalender-info   
20    Milieuwerkgroep en oudercomité school houden lenteschoonmaak op Provinciaal domein Roomacker.      Ons Streven
21    De Hofstraat of het jaar van de verlichting!     Ons Streven
22    Een stap opzij, maar geen afscheid!    vzw Durme
23    Klimaatwijk-project 2006-2007 staat opnieuw halfweg.      ABLLO vzw
24    Bijzonder goede waterkwaliteit aangetroffen in een Wase zandwinningplas.
      De Belgische Biotische Index scoort 9/10.        ABLLO vzw
28    paddenoverzetacties       vzw Durme
29    Naar het Molsbroek met de belbus!      vzw Durme
30    reflectie-receptie       Milieuraad HF
 
 
150 mei 2007/5
2   Woordje hoofdredacteur           Dirk Hylebos
3   Verzet tegen mestverwerkingsbedrijf te Meerdonk groeit     ABLLO/Natuurpunt NOORD
4   Wase natuur en cultuur in de Durmetuin in Tielrode een schot in de roos!  Ons Streven
6   Ons Streven naar de Raad van State                 Ons Streven
7   Beste vrienden van de natuur         vzw Durme
8   Soortenbeschermingsproject Toervaartmeersen         Natuurpunt Zuid-Waasland
9   Succesrijke voorstelling van de klimaatfilm van Al Gore in Sint-Gillis Waas ABLLO vzw
9   Niet genoeg licht in Sint-Gillis Waas                 ABLLO vzw
10   Pleidooi voor een veilige afscherming van het Stropersfietspad    ABLLO vzw
10   Pesticiden in ruilverkavelingsgebied                 ABLLO vzw
11   Broedgeval ooievaar in Berlare         vzw Durme
12   Waar men gaat langs Wase wegen  Of Dit landschap wordt u aangeboden door  ABLLO vzw
14   Unieke studierichting natuur- en landschapsbeheer - 3de graad TSO 
15   Kalender + Info
22   Het lobbenstadmodel voor Sint-Niklaas ?             ABLLO vzw
30 GSM-zendmasten en Huismussen                 Joris Everaert
 
151 september 2007/9
2   Woordje hoofdredacteur           Dirk Hylebos
3   ABLLO vzw vraagt veiligheidsrapport over NMBS-station Sint-Niklaas.  ABLLOvzw
4   JNM wordt en zoekt ouwe sok! Kampkippen & Kikkererwten               JNM
5   Natuurinrichting in 'Klein broek'                   vzw DURME
5   Foto- en tekstwedstrijd “Met Hart en Ziel” Tot 31 december 2007  Ons Streven
6   Dames en Heren uit de bomenwereld
8   Onze paddenoverzetacties           vzw DURME
9   Gemeentebestuur van Sint-Gillis Waas kwam belofte na.             ABLLOvzw
10  Klimaatwijken 2007-2008             ABLLOvzw
12  Amfibieën in je vijver? Laat het ons weten!           Ons Streven
13  De eikenprocessievlinder, staatsvijand nummer 1.       Ons Streven
14  kalender
19  Europese lobby boven Molsbroek Vale gieren op de dool             vzw DURME
20  Steekproef                 Tonny Temmerman
22  De status van de huismus of De ene mus is de andere niet          ABLLOvzw
27  Ecologische siertuin. Het belang van een gelaagde begroeiing      Ons Streven
29  Bestuur Ons Streven vzw anno juli 2007.             Ons Streven
 
152 november 2007/11
2   Oproep             ABLLOvzw
4   Quiz "Ken je T(h)ielrode" bracht Tielrode weer bijeen     Ons Streven
5   Onmiddellijke maatregelen voor Hogenakkerstraat gevraagd           Ons Streven
6   Het kerkhof, waardevol erfgoed                   Ons Streven
7   Fiets-wandeluitstap, een toffe combinatie             Ons Streven
8   Treindienst beter en slechter in de regio         ABLLOvzw
9   Verkeerd (d)                     ABLLOvzw
10  Durmeschorren in ere hersteld?                   vzw Durme
12   Als je met de natuur samenwerkt, zal je tuin minder arbeid vergen   Ons Streven
15   Kalender                 GW
19  Vragen gericht aan de administratie van het Sint-Niklase stadsbestuur  ABLLOvzw
21   Het weerklonk met luide stem, “we hebben een oplossing”          vzw Durme
22  Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer bekroont projecten         ABLLOvzw
26  Het Fonds FDAE lanceert zijn tweede projectoproep     ABLLOvzw
26  Zeer eenvoudige maar efficiënte milieutip             ABLLOvzw
27  Foto's vroeger en nu           ABLLOvzw
28  Podoscypha multizonata te Sint Gillis Waas !     Natuurpunt NOORD
30  Dierensporen en spoorzoeken, boeiend, boeiend, boeiend!          Ons Streven
 
153 januari 2008/1
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   gedicht: Kaapverdie¨                     Jos De Rudder
4   Mijnheer Huts, geen gepruts!                 ABLLOvzw
5   'Winterkant’                 Ons Streven
6   Hoe Waasmunster omgaat met zijn bossen                  vzwDurme
12   11-jarige wint zomerzoektocht '30 jaar samen(              Ons Streven
12   Verwondering en bewondering tijdens -Leren van elkaar.      Ons Streven
13   Kalender en kalender-info               alle verenigingen
15   UITNEEM-kalender februari - maart 2008           GW
26   De parking van het Gemeenschaps centrum -De Route. in Sint- Gillis- Waas:
    geen toonbeeld van creativiteit       ABLLOvzw
29   Ook nieuwste parkeerterreinen bij de GB en de Aldi in Sint-Gillis Waas
    zullen wateroverlast alweer doen toenemen                   ABLLOvzw
30   Tielrode en voetwegen                     Ons Streven
 
154 maart 2008/3
2   Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
3   Wase klimaatwijken stevenen af op een fikse energiebesparing           ABLLOvzw
4   Westelijke Tangent: verkeersprobleem, ruimtelijke problemen           ABLLOvzw
6   groenlachen - Logica zoek             ABLLOvzw
7   Noord-Zuid verbinding om de Oost-West-files op te lossen en voor Pasen! Ring-comite´
8   Beter tien vogels in de lucht dan e´e´n in de hand         Ons Streven
9   Struweeltje                 Vzw Durme
10  Nieuw erkend reservaat!             Vzw Durme
10  Doorlopend recreatief fietspad         Vzw Durme
11  Een permanent smogalarm is dringend nodig.         ABLLOvzw
13  Kalender                   GW
22  Hoe snel komen er trage wegen?                   ABLLOvzw
25  26 maart 1988. Betoging tegen de Grote Ring te Haasdonk             Ring-comite´
26  Wordt Beveren het grootste varkensdorp van Vlaanderen?!             ABLLOvzw
29  Open ruimte Moerhof - Achterdreef - Jeanne van Parijsbeek in Gevaar?     ABLLOvzw
30  Actievoeren brengt op               ABLLOvzw
 
155 mei 2008/5
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Compromis van Wase burgemeesters vrij positief onthaald       Ringcomite´
4   Foto%s vroeger en nu                     GW
5   Twee nieuwe afdelingen van de fietsersbond in het Waasland           ABLLOvzw
8   In de bres voor biologische landbouw           Velt+ABLLOvzw
11   Kijk uit naar de roodborsttapuit                   vzw Durme
11   Struweeltje winterwerk oudenbos                   vzw Durme
12   Onze voorbije acties *zwerfvuil% en *geboortebos%, een impressie       Ons Streven
13   Onze voetwegels bewegwijzerd, een goed voorbeeld     Ons Streven
14   Tuinwonderen!                   Ons Streven
15   Kalender                   GW
22   Moet er nog zand zijn?             De Raaklijn
23   Soortgerichte werken in het Klein Broek             vzw Durme
24   Kernenergie is geen oplossing voor de klimaatverandering             ABLLOvzw
25   Groenlachen                       ABLLOvzw
26   Wase dag van de aarde voor een energiezuinige samenleving         ABLLOvzw
28   Zwarte Els                 Tonny Temmerman
30   Wat doet de overheid met bezwaarschriften?           ABLLOvzw
 
156 september 2008/9
2   Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
3   De klimaatwijken 2008-2009 komen eraan.             ABLLOvzw
4   Antwerpse Steenweg: een nieuwe straat, een flauwe straat   ABLLOvzw & fietsersbond Sint-Niklaas
8   De natuurschooldagen, alweer een feest.       Ons Streven
9   Te koop: oud-militair natuurdomein.       Wase Imkersbond
10  Herstelt de overheid van Waasmunster haar eigen misdrijven?   Vzw Durme
11  ’t Groene Waasland verwelkomt natuurpunt Moervaart-Zuidlede.
12  Tijdelijk!                   ABLLOvzw
13  Kalender - kalenderinfo
23  Antwoord van Minister Crevits op ABLLO-dossier Hoge Bokstraat. ABLLOvzw
23  Ook het Waasland knooppunt mee!                   
24  Groene stroom.               ABLLOvzw
26  Ringcomite´ informeert Haasdonkse bevolking.               Ringcomite´
28  Twintig nieuwe meesterimkers gevormd door de Wase imkersbond.               
28  Stad Sint-Niklaas vermindert energieverbruik van openbare verlichting.     ABLLOvzw
30  Last van licht.                     ABLLOvzw
 
157  november 2008/11
2   Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
4   Terreinploeg versterkt met tractor                   vzw Durme
4   zelfbediending over de Moervaart                   vzw Durme
5   Broedgeval porseleinhoen en woudaap in het Molsbroek               Vzw Durme
5   Watercrassula: een exoot in de Fondatie               Vzw Durme
6   Natuurschilderen Vlaanderen Vakantieland           Vzw Durme
7   Parels in het Sinaaise landschap         Vzw Durme
8   Het kerkhof, onze tuin van de hoop                 Ons Streven
9   Milieuwerkgroep Ons Streven komt uit haar kot         Ons Streven
9   Herbestemming Kasteel Sint-Maarten naar zone voor kasteelpark       Wase Imkers
10  Een passiefhuis: actief op zoek naar de juiste keuze       ABLLO vzw
12  Wandelen te Kruibeke               ABLLO vzw
13  Geslaagde verkenningstocht doorheen het Havengebied               ABLLOvzw
14  Het fonds duurzaam afval- en energiebeheer lanceert een nieuwe oproep   ABLLOvzw
15  Kalender
18  ‘Stekene verkocht’             ‘Stekene Verkocht’
19  Stekene in de Procoro                 ABLLOvzw
20  Hoe de veiligheid zich keert tegen de zwakke weggebruikers       Fietsersbond Temse
22  Hoge Bokstraat                     ABLLOvzw
22  Strobalenroutes in Vlaanderen           ABLLOvzw
23  Kruibeke en Temse treden toe tot regionaal landschap Schelde-Durme     ABLLOvzw
24  Gemeente zwijndrecht heeft vaak last van fijn stof       ABLLOvzw
25  Bijen of vliegen                       Imkers
26  Compromis van Wase burgemeesters over mobiliteit in Waasland         ABLLOvzw
30  Ringcomité vroeg burgemeesters naar betekenis van Waas compromis     Ringcomité
 
158 januari 2009/1
2   Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
4   Gezondheid                 Velt
6   Het Schakelpaln van ABLLOvzw is 20 jaar oud.           ABLLOvzw
10  Meer elektriciteit en toch minder vervuiling in ontwikkelingslanden.       ABLLOvzw
12  Boscompensatie krijgt duw in de rug                 ABLLOvzw
13 ¨Persmededeling: Stekene verkocht               
14  Vernieuwd kruispunt te Temse met ernstige fouten.             Fietsersbond Temse
15  Kalender en kalender info                     
22  Kleine landschapselementen zorgen voor natuur, landschap en gezondheid.   Lezersbrief
24  Sterke+ weggebruikers in nood!               Fietsersbond Temse
25  Een *rare vogel+ verhaal.             Ons Streven
25  Elke dag een stralende dag.           Ons Streven
26  Draaihals                       Ons Streven
27  Schaapstal in de linie beleeft wedergeboorte           vzw Durme
28  Meer natuur in 2008               vzw Durme
28  Wildschade aangepakt               vzw Durme
29  groenlachen: Miserie voor voetgangers Miserie voor fietsers.           ABLLOvzw
30  Petitie behoud beschermingsstatus aalscholver.       Vogelbescherming Vlaanderen
 
159 maart 2009/3
2   Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
3   Het energieverbruik openbare verlichting in Sint-Niklaas               ABLLOvzw
4   Steeds minder bomen langs polderwegen in Sint-Gillis     Natuurpunt Waasland-Noord
4   Super hoge prijzen voor bosgrond met caravan     Stekene verkocht
5   Ons Streven en het oznium tijdens &leren van elkaar'.     Ons Streven
6   Mestdumping in Sint-Niklaas.           ABLLO vzw
6   De rook is niet giftig!                     Velt
7  Nieuw serrecomplex aan de Hoogstraat van Sint-Niklaas: een miskleun     ABLLOvzw
7  Slalom voor de busreizigers aan de Noordlaan te Sint-Niklaas.           ABLLOvzw
9   Daar is de lente!                   Ons Streven
9   Fietsers afstappen!                 Ons Streven
10  Bijenhonger voorkomen met bloemen...                   Imkers
11  Kruibeke zet aan tot spraarzaamheid met water.         ABLLOVZW
13  Kalender                          redactie
20  Vzw Durme, regionale vereninging voor natuurbehoud, wordt 40!       vzw Durme
22  25 jaar strijd en brief van Beverse burgemeester         Ringcomite´
24  Uitweg uit de Oosterweelknoop                    ABLLO vzw
26  Ruimtelijk uitvoeringsplan 0stationsomgeving-waterfront, fase 11 in Temse. ABLLO vzw
28  Fonds afval- en energiebeheer bekroonde nieuwe projecten 2008.         ABLLO vzw
 
160 mei 2009/5
2   Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
3   Trage wegennet in Belsele optimaliseren               ABLLO vzw
6   Ons passiefhuis werkt $op zonne-energie&               ABLLOvzw
7   Ecobouwers.be                     ABLLO vzw
8   Logeer in huis Casa Calida               ABLLOvzw
9   Stobalenwoning in opbouw te Temse                   ABLLOvzw
10  Gezocht: eigenaars van energievriendelijke woningen           BBL
10  Zwerfvuilactie van milieuwerkgroep ons Streven vzw       Ons Streven
11   Vlaamse regering volgt de plannen van de Wase burgemeesters           Ring-comite´
11   Aankondiging zomerzoektocht Malpertemst             Ons Streven
11   Erfgoeddag voor ons Streven           Ons Streven
12  mensen ingekaderd             gw
13  Kalender                     gw
22  Nederlandse Houten is fietsstad 2008                   ABLLOvzw
24  Officie¨le beheersoverdracht Steendorp Roomkouter                 
26  Natuurdagen in Tielrode               Ons Streven
27  Inhuldiging 0beleef het landschap in Berlare1             Vzw Durme
27  Eendenkooi Berlare gerenoveerd         Vzw Durme
28  Abllo vzw en ecolife vzw slaan opnieuw de handen in mekaar             ABLLOvzw
29  Aanplanting geboortedreef Tielrode                 Ons Streven
 
161 september 2009/9
2   Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
3   Zwanenbloem steekt kop terug boven water in amfibiee¨npoel in Tielrode.   Ons Streven
4   Klimaatwijk campagne Oost-Vlaanderen sloot af met besparing van 12,7%.   ABLLOvzw
6   Fietsstelpunt in Temse               Ons Streven
6   Knooppuntenkaart Temse             Ons Streven
6   Jonge ooievaars overleven voorjaarsstormen in Berlare!               Vzw Durme
6   Struweeltjes plantenwerkgroep Durmevallei.           Vzw Durme
7   Kalender                     
11  Kalender info                   
13  Het Lokers natuurleerpad wordt vernieuwd             Vzw Durme
14  Vogelcursus 2008-2009: eengoed vogeljaar!             Natuurpunt Zuid-Waasland
15  Ben jij de man of vrouw die we zoeken?               Vzw Durme
EXTRA BIJLAGE: Regiometro van 16 bladzijden
 
162 november 2009/11
2   Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
3   Oproep: JNM Durmeland wordt 25!             JNM Durmeland
3   Biozaden.                 Velt
4   Ga voor een gifvrije tuin..                   Velt
4   Gebrom bij de post.                       Velt
5   Photovolti¨sche panelen een duurzam energiebron.             Velt
6   Herinrichting van dorp Sint-Gillis-Waas               ABLLOvzw
8   Veilig fietspad gevraagd aan de N47 Zele-Grembergen.     Vzw Durme
10  Dag van de trage weg 2009 te Belsele.                 ABLLOvzw
11  Illegale ophogingen te Berlare.         Vzw Durme
12  Steendorp: dag van de trage weg 24 oktober 2009.           CVN
14  Zeer zeldzame Keizersmantel op Oudenbos.           Vzw Durme
15  Kalender
19  Natuur opnieuw in trek! Massale belangstelling voor het Stropersbos.     ABLLOvzw
20  Heide + bos = Heidebos. Een uitstap naar Moerbeke     Ons Streven
22  Insecten op hotel, raar maar waar en Bonk, bonk, bonk               Ons Streven
23  1De symbionten 2 overtuigd winnaar van de Quiz 1ken je t3h4ielrode?2     Ons Streven
24  Waar blijft die tunnel nu?             ABLLOvzw
26  Energieprijs toegekend aan Lokerse architecten voor passiefwoning.               
26  Onderteken het manifest 5openruimte ademruimte6       ABLLOvzw
27  Het fonds duurzaam afval- en energiebeheer lanceert nieuwe projectoproep. ABLLOvzw
28  Belval-en-Argonne, van de Middeleeuwen tot 2009.               
30  Mooiste natuurplekje van Berlare.                   Natuurpunt
30  90 km exta rijden door 1verkeerd2 document               GC
 
163 januari 2010/1
2    Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
3    Rapen : een Waas succesverhaal                   Velt
4    Gei¨llustreerd handboek %duurzame stedenbouw&               ABLLOvzw
6    Uitbreiding van de Clementwijk in Sint-Niklaas helaas geen duurzame wijk         ABLLOvzw
10   Fotoverslag van bezoek aan ecologische woonwijk               ABLLOvzw
12   Ecospanning: veilig en voordelig onderweg!                   ABLLOvzw
14   Het nieuwe uit het oude                   Ons Streven
15   Kalender
20   DOSSIER Tram naar Beveren                 ABLLOvzw
26   Met m,n dertig tonnen diesel                 Ringcomite´
27   10 mensen, bijna 100 soorten paddenstoelen!                 vzw Durme
28   1Den Hert2 in 1De Linie2 wordt omgevormd tot een natuurlijk bos               vzw Durme
28   Meer natuur in 2009!                     vzw Durme
29   Onze padden-overzetacties                   vzw Durme
30   Vrijwilligers gezocht voor Huismussenonderzoek           ABLLOvzw
30   Leefmilieuminister Schauvliege wil jacht opschorten           Vogelbescherming Vlaanderen
 
164 maart 2010/3
2    Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3    Polder Land Van Waas springt zorgeloos om met natuur.               Natuurpunt NOORD
4    Wegbermdecreet: 25 jarig jubileum           Ons Streven
5    Worden recente weekendverblijven te Stekene gewone woningen ?         Stekene verkocht
6    Voorstel ABLLO voor herinrichting stadskern Lokeren.           ABLLO vzw
10   Het )bretellenplan* voor het Waasland         ABLLO vzw
13   Met m+n dertig tonnen diesel                 Ringcomite´
14   Al gehoord van LETS?               VELT
15   Kalender en kalender-info             GW
25   FOTOWEDSTRIJD )Wie beter kijkt, ziet meer   *       Natuurpunt NOORD
25   fietsersbond van Temse voert maandelijks actie               ABLLO vzw
26   Hoge Bokstraat Sint-Niklaas Een weg, een straat en nog een ringweg ?         ABLLO vzw
30   Leerlingen uit Sint-Niklaas planten bos aan in Lokeren                 GW
 
165 mei 2010/5
2    Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3    Bezoek het pilootproject: Lippenbroek.           Natuurpunt Zuid Waasland
3    Gratis duurzaam $ver%bouwadvies voor inwoners van Sint-Niklaas.       GW
4    Verslag van studiebezoek aan fietsinfrastructuur in Kortrijk op 6 april 2010.       ABLLOvzw
7    Openwerfdag GOGKBR op 9 mei 2010.               Nine Van Hoyweghen
8    Ons Streven blijft .leren van elkaar/             Ons Streven
8    Vriend$elijke% vrijwilliger, vrijwillige vrienden                 Ons Streven
8    Naturwandeling .Bron en Broek/, een unieke tocht!             Ons Streven
9    Bronbosje Elversele .kampt/ met jeugdzonde!                 Ons Streven
9    Fietsersbond Temse weer in actie met 70 mensen.               ABLLOvzw
10   Aanplanting geboortedreef Tielrode.           Ons Streven
11   Zwerfvuilactie op Provinciaal Domein Roomacker te Tielrode.     Ons Streven
11   .Dobbelken - Amber/.                     vzw DURME
12   In memorim Lucie¨n Noens.                       GW
13   Kalender.                         GW
23   nieuwe parallelwegen langs de E34 te beveren                 ABLLOvzw
23   Projecten 2009 van Fonds duurzaam FDAE onder de loupe $vervolg p28%         ABLLOvzw
24   Oosterweeldossier: Masterplan 2020 goed maar ook heel slecht.     ABLLOvzw
 
166 september 2010/9
2    Voorwoord                 ABLLOvzw
3    Definitieve uitspraak in rechtsgeding Ruilverkaveling Meerdonk       Natuurpunt en ABLLO
4    VELT is laureaat van de Prijs voor het Vrijwilligerswerk 2010           VELT
4    Zwaluwen, dapper, frivool en bedreigd           ABLLOvzw
5    Boomplantacties in het Waasland             Natuurpunt
6    Natuurschooldagen 2010                   Ons Streven
7    Bewaar de Paaldenpolder                   Ons Streven
7    Kleineige feesten op de Roomkouter in Steendorp       Nine van Hoyweghen
8    De energiejacht is geopend!!                 ABLLOvzw
8    Gratis info-avonden over duurzaam bouwen en wonen           ABLLOvzw
9    Een dierbaar vrijwilliger van Vzw Durme overleden             vzw Durme
10   En toch blijft men maar ontbossen....           ABLLOvzw
12   Samenleven met de vos? Yes, we can!         Vogelbescherming Vlaanderen
13   Kalender en kalender-info
24   Durmesprokkels             vzw Durme
26   ABLLO vzw en het Wase Ringcomite´ plaatsten protestbord langs de E17 /10       ABLLOvzw
28   ABLLO vzw en het Wase Ringcomite´ plaatsten protestbord langs de E17 /20       ABLLOvzw
29   Het Meccanotrace´ is superieur aan de Oosterweelverbinding.     Ringcomite´
30   Foto1s vroeger en nu
 
167 november 2010/11
2    Woordje hoofdredacteur             Dirk Hylebos
4    Nieuw stukje fietspad geopend langs spoorlijn 59 te Sint-Niklaas.         ABLLOvzw
5     Werken aangevangen voor nieuwe stukje fietsroute langs spoor in Beveren.             ABLLOvzw
6    ... en wanneer komt er in Temse een nieuw fietspad langs spoorlijn 54??               ABLLOvzw
10   Week van het bos en de bossen van Temse.                   Ons Streven vzw
11    Als doden konden spreken.                   Ons Streven vzw
12   De wandeling naar de vuurkouter te Steendorp.             Nine Van Hoyweghen
13   Cluedo door Ons Streven.                     Ons Streven vzw
14   Prijsuitreiking zomerzoektocht +Het industrie¨le verleden van Tielrode-.             Ons Streven vzw
15   Kalender.                     
20   www.dewereldmorge.be Duurzame ontwikkeling en het dilemma van de groei.       ABLLOvzw
21   Wandkalender 2011 Ons Streven beschikbaar.                   Ons Streven vzw
22   ABLLOvzw & natuurpunt Waasland-Noord pleiten voor een natuurvriendelijke inrichting
     van de Staats- Spaanse linies in het Waasland.             ABLLOvzw-Natuurpunt Waasland-Noord
27   Ontbreekt de visie bij openbare werken in Sinaai?                   ABLLOvzw
28   Autodelen is kinderspel.             ABLLOvzw
28   Zilver voor Velt Waasland.                 Velt
29   Het rijke industrie¨le verleden van Tielrode.         Ons Streven vzw
29   Nogmaals de vos..                         
30   Burgemeester Denert omarmt noodgedwongen, alsnog de potpoder     ABLLOvzw
 
168 januari 2011/1
2    Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
2    Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas niet akkoord met eigen minister?     Hans Burm
3    Studiedag $Biodiversiteit i n het Waasland%                   ABLLOvzw
6    Reservaten in valleigebieden, ideale overstromingsgebieden.           Natuurpunt NOORD
7    Hou de kauw uit je schouw                 Vogelbescherming Vlaanderen
8    Gemeente Sint-Gillis-Waas helaas erkend als Bijzonder Economisch Knooppunt,de gemeente Stekene gelukkig niet             ABLLOvzw
9    Enorme lichthinder op het Stationsplein te Sint-Niklaas door de NMBS parking     ABLLOvzw
10   Station Antwerpen-Centraal, veel beton, weinig klanten, te weinig ambitie         ABLLOvzw
11   Kalender.                           
20   Pijpbloem: een restant van de middeleeuwse abdijtuin ?               Velt
21   De bosuil voelt zich thuis in De Linie           vzw Durme
21   En hoe zit het met onze wildakkertjes?         vzw Durme
22   Natuurschilderen 2011                     vzw Durme
21   Update kokmeeuw kleurringonderzoek         vzw Durme
21   Help jij de padden ook een pootje?!?           vzw Durme
22   Vzw Durme viert feest!                     vzw Durme
27   Wandelen in het Waasland                   ABLLOvzw
30   Nieuwe oproep voor beter beheer van materialen of energie       ABLLOvzw
30   Ecopolis te koop in de boekhandel             ABLLOvzw
 
169 maart 2011/3
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Fort Spinola te Meerdonk nu volledig weg!     Natuurpunt Waasland-Noord
3   Lindebomen vrij van bloesem               Natuurpunt Waasland-Noord
4   Lac Du Der                   Natuurpunt Zuid-Waasland
6   Paardenfokkerij in Temse afgeblokt               Ecotest
7   Een pluim voor de gemeente Temse!           Ons Streven
8   ooievaarsnest                   Ons Streven/Natuurpunt Zuid-Waasland
9   Zwarte poten + gele snavel = grote zilverreiger               Ons Streven
9   Zwerfvuilactie               Ons Streven
10   educatieve poel op Provinciaal domein Roomacker             Ons Streven
11   De .Schaapstal/ in natuurreservaat 0De Linie1 begint aan zijn tweede leven         vzw Durme
12   ABLLO vzw wil nood-verlichtingplannen laten opmaken en testen               ABLLOvzw
14   EU-commissaris noemt windmolens goedkoper dan kerncentrales!!             ABLLOvzw
15   milieuprijs voor Velt                 GW
23   fietstunnels in problemen                   ABLLOvzw
24   ABLLO studiedagen 11 januari en 19 februari                   ABLLOvzw
28   Bezwaren en opmerkingen nav het GRUP .Gevangenis Beveren/     ABLLOvzw
30 Geboortebos Tielrode                     Ons Streven
 
170 mei 2011/5
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Hoeveel olie kost de productie van olie?         ABLLOvzw
4   Lokeren verdient nieuw station               ABLLOvzw
8   Wederzijds %on&begrip = grensverleggend!                   Ons Streven
8   Ons Streven blijft (Leren van elkaar)           Ons Streven
9   23 april → (Dag van de aarde) Ons Streven werkte mee!         Ons Streven
9   Solitaire bijen op hotel                     Ons Streven
10   -Armoe troef. op 1 mei in Tielrode             Ons Streven
11   Paddenhistorie Kerkstraat                   Ons Streven
12   Zaterdagavond, even voor zeven, op 16 april van het gezegende jaar 2011         Ons Streven
13   Kalender en kalender-info             GW
22   Kernenergie: de stille vernietiger van ons leefmilieu en van het ecosysteem aarde   ABLLOvzw
28   )s Morgens werden we wakker met een houten %vogel&kop!             Natuurpunt Scousele
28   Uitstap Hallerbos                   Natuurpunt Scousele
29   Waarom wordt het Meccano-trace´ niet onderzocht?             ABLLOvzw
29   Beperk je voedselkilometers: koop lokaal         ABLLOvzw
 
171 september 2011/9
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Hoeveel olie kost de productie van olie?         ABLLOvzw
4   Lokeren verdient nieuw station               ABLLOvzw
8   Wederzijds %on&begrip = grensverleggend!                   Ons Streven
8   Ons Streven blijft (Leren van elkaar)           Ons Streven
9   23 april → (Dag van de aarde) Ons Streven werkte mee!         Ons Streven
9   Solitaire bijen op hotel                     Ons Streven
10   -Armoe troef. op 1 mei in Tielrode             Ons Streven
11   Paddenhistorie Kerkstraat                   Ons Streven
12   Zaterdagavond, even voor zeven, op 16 april van het gezegende jaar 2011         Ons Streven
13   Kalender en kalender-info             GW
22   Kernenergie: de stille vernietiger van ons leefmilieu en van het ecosysteem aarde   ABLLOvzw
28   )s Morgens werden we wakker met een houten %vogel&kop!             Natuurpunt Scousele
28   Uitstap Hallerbos                   Natuurpunt Scousele
29   Waarom wordt het Meccano-trace´ niet onderzocht?             ABLLOvzw
29   Beperk je voedselkilometers: koop lokaal         ABLLOvzw
 
172 november 2011/11
2    Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3    Waarom de Huismus als #vogel van het Jaar?                 ABLLOvzw
3    De nieuwe Bospas van De Lijn kun je planten                 ABLLOvzw
4    Meccano werkt               ABLLOvzw
6    Mail-actie: schuif hem op!                   ABLLOvzw
7    Keizersmantel               vzw Durme
7    Meer bosplezier in de Vaag!               Liliane Verbeke
8    De bolle akkers )Waas landschappelijk cultureel erfgoed*       Liliane Verbeke
9    Dag van de Trage Weg in Temse           Natuurpunt Scousele
10   Massaal bezwaar aan tegen verlegging voetweg 25 te Tielrode     Ons Streven
12   Ons Streven en vzw Durme verkenden De Biesbosch en Dordrecht               Ons Streven
13   Laat licht, vroeg donker, korte dagen           Ons Streven
14   Ons Streven werkte mee aan expo #Water vervoert0             Ons Streven
15   kalender + kalender info
19   Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen           vzw Durme
20   Een windmolenproject te Belsele!             De Raaklijn
24   Spoorlijn 54 St-Niklaas 2 Mechelen in verval                   ABLLOvzw
27   Nacht van de duisternis te Temse       Natuurpunt Scousele en Ons Streven
27   Waarneming van een paarse sprinkhaan         vzw Durme
28   Officie¨le heropening Stadhoudersboswegel in Belsele             De Raaklijn
30   Winterperiode, denk aan uw tuinvogels               Natuurpunt Zuidlede
30 Nieuwe verkavelingen, nog steeds weinig )eco logisch* gei¨nspireerd             Ons Streven
 
173 januari 2012/1
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Zin om samen in een groene omgeving te wonen?
4   Madrid inspireert               ABLLOvzw
7   De schoonste diamant in 1967, een open verkeersriool in 2012         ABLLOvzw
8   Padden en Poelen         Natuurpunt Scousele / vzw Durme
9   KVLV De ,Slimste ploeg van Tielrode- in ijltempo               Ons Streven
11   familie brengt hulde aan bedreigd landschap te Tielrode           Ons Streven
12   Klapekster duikt op in Durmemeersen           vzw Durme
12   Boomplantactie               vzw Durme
13   Nieuwe locatie voor het bezoekerscentrum Donkmeer           vzw Durme
14  kalender
23  Vlaamse Ardennendag 15 april 2012             Natuurpunt Zuid Waasland
25  mobiliteit naar het beleid                     ABLLOvzw
26  De Vogel van het Jaar 2012 is ... de gierzwaluw               Vogelbescherming Vlaanderen
28  Kerkuil doet het goed in 2011                   Natuurpunt Zuid Waasland
29  Daknamse paddenstoelen         Natuurpunt Zuid Waasland
30  Paddenstoelencursus             Natuurpunt Zuid Waasland
 
174 maart 2012/3
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Kaarsjes voor Vogelbescherming Vlaanderen     Vogelbescherming Vlaanderen
4   Kokmeeuw kleurringonderzoek afgelopen broedseizoen in het Molsbroek       Tim Audenaert
5   Snoeiorkaan over Tielrode!                   Ons Streven
6   De Ecologische Voetafdruk: een krachtige milieu indicator         ABLLOvzw
13   In de ban van de ring : de Westelijke Tangent en fijn stof           ABLLOvzw
12   Behoud van de voetweg 68             Natuurpunt Scousele
13   Kalender en kalender-info
24   Bewaar het groen in de Heimeerstraat te Stekene           Stekene Verkocht
24   Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas voor gezinnen en bedrijven
  in de provincie Oost-Vlaanderen
24   Voedsel uit de natuur                 Velt
26   Academische zitting KRUIN 20 jaar op 26 februari 2012               Nine Van Hoyweghen
27   KRUIN 20 jaar: historisch overzicht Kruin                   Gilbert Smet
 
175 mei 2012/5
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
2   groenlachen Sint-Niklaas plant #watereiken$                   ABLLOvzw
3   Denk mondiaal, handel lokaal of toch niet ????                 ABLLOvzw
4   Baggerwerken moeten natuurontwikkeling van Durme in stroomversnelling brengen Ons Streven
6   Polders op 30 meter boven de zeespiegel ? Dat kan alleen maar in Belgie¨           Ons Streven
8   Basisschool Berkenboom uit Sint-Niklaas helpt de padden!         vzw Durme
10   -Groene Fietser- van 77 blijft strijden voor behoud Doel           ABLLOvzw
11   reeds 25 jaar geleden: eerste spadesteek Liefkenshoektunnel       Ringcomite´
12   2de tunnelcongres met Vernieuwde inzichten, ook voor het waasland!             ABLLOvzw
15   Kalender
23   Tielrode verenigd onder de Linden             Ons Streven
24  Twaalf erfgoedparels in een groene gordel rond Lokeren           vzw Durme
26  De Vaag, Waasmunster                 Natuurpunt Zuid
27   Dubbel genieten!             vzw Durme
28  Scheldehappening Paasmaandag 09 april               Natuurpunt Scousele
28  Poelenonderzoek Natuurpunt Scousele - April           Natuurpunt Scousele
29  Bezoek Ecologische tuin in Temse 22 april             Natuurpunt Scousele
29  Natuurbericht.be elke dag natuurnieuws in je mailbox       Natuurpunt Zuid
30  Tip! Ontdek je streek eens met een natuurgids                 Ons Streven
30  Vier nieuwe infoborden in Reservaatzone Donkmeer             vzw Durme
 
176 september 2012/9
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Boomplantactie               Natuurpunt
4   $Zo leefde Tielrode% een boek dat je beslist moet hebben !         Ons Streven
6   Memorandum Gemeenteraads verkiezingen 2012               ABLLOvzw
14   Nazaire Anne´                 Ons Streven
15   kalender
21   Doe mee aan de vernieuwde quiz +Ken je T,h-ielrode?..           Ons Streven
21   Insectenavond met ons Streven               Ons Streven
23   Er komt geen betoncentrale naast natuurreservaat het Molsbroek               vzw Durme
24  Pleidooi voor bijkomende fiets- en wandelbrug over Durme         ABLLOvzw
26  Wandeltocht tegen glastuinbouwzone Melsele                 ABLLOvzw
27   Veelgestelde vragen                       ABLLOvzw
30  een stap achteruit.                     Stekene Verkocht
 
177 november 2012/11
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3    Het kerkhof gekoesterd door de herfst                       Ons Streven
4   Hoe de bevolking betrekken bij ruimtelijke ordening?         Ons Streven
6   Dag van de Trage Weg                                         Natuurpunt Scousele
7    Kleineige feesten                                           Natuurpunt Scousele
8    Kersverse CVN natuurgidsen in het Waasland                                            CVN
9    Wat, waar en waarom ??                                      ABLLOvzw
9    Energiemeesters gezocht voor de energiemobiel               ABLLO vzw
11   Opening van de Vaag op 20 oktober 2012                      Natuurpunt zuid-Waasland
12   In Memoriam Gilbert Keereman                                Natuurpunt zuid-Waasland
14   Halfnatte daguitstap Hamme-Bornem                                           Ons Streven
15   kalender
18   Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer steunt lokale projecten tot maximaal 2.500 euro   ABLLO vzw
19   Doe mee aan de energiejacht en bespaar jaarlijks minstens 140 euro ABLLO vzw
24   Baggerwerken Durme                                                        Ons Streven
28   ABLLO-Klemtonen voor behoud van open ruimte in Beveren : 2013-2018        ABLLO vzw
29   Uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen pure Kafka                    ABLLO vzw
30   Nieuwe ruimte in Antwerpen ??                                             ABLLO vzw
 
178 januari 2013/1
2   2013 : een jaar om kapen te ronden                   BBL
2   StapAf                     ABLLOvzw
4   Voorstel om Black-outs deze winter te voorkomen               ABLLOvzw
6   Landbouwers luiden de alarmbel over toename zwerfvuil         Ons Streven
8   Wintertijd voedertijd                     Ons Streven
10   Molsbroekjaar 2013             vzw Durme
10   Doortocht van 2 zeearenden in de Durmevallei                 vzw Durme
11   Update kleurringonderzoek in Molsbroek broedseizoen 2012           vzw Durme
12   Vondst van een dode veldspitsmuis op de dijk van het Molsbroek     vzw Durme
13   Meer aandacht voor dagvlinders in 2013         vzw Durme
14   Nieuwe weekendhuizen in de Zandstraat te Stekene         Stekene Verkocht
14   Groen Lachen                 ABLLOvzw
15   Kalender en kalender-info                 
23   Kadasterplannen uit de 19de eeuw               ABLLOvzw
24  Dieselmotoren zijn vernietigend!!               ABLLOvzw
26  Dagen zonder vlees             ABLLOvzw
27   Uit de ban van de ring                       ABLLOvzw
28  Dorpsquiz ,Ken je T-h.ielrode?/                 ABLLOvzw
30  Groep rond 0transitie1 te beveren
 
179 maart 2013/3
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
2   Infrabel laat spoor St-Niklaas # Mechelen rotten                 ABLLO vzw
4   Tram moet eindigen bij huidig station Beveren                 ABLLO vzw
8   Mooie aanwinst voor Natuurpunt in het reservaat Kreken van Saleghem           natuurpunt
10   (Ons Streven) stelt haar standpunt over het RUP Tielrode voor     Ons Streven
12   Milieuwerkgroep Ons Streven en vrienden van Amma, houden grote kuis in Tielrode Ons Streven
13   Rondjes draaien               vzw Durme
14   Zwammen in het bezoekerscentrum Molsbroek             
15   kalender                 
24  Project dagvlinders -Durme- en Scheldegebied                 vzw Durme
26  Tussentijdse resultaten van de energiejacht campagne           ABLLO vzw
27   Andre´ Verstraeten                     
28  Beelden van een veranderende landbouw         Ons Streven
30  Geboortebos op de Roomkouter te Steendorp           Natuurpunt Scousele
 
180  mei 2013/5
2    In Memoriam "3 maal$             redactie
2    De klapekster                       Tonny Temmerman
6    Huismussen in Vlaanderen en in Nederland: nood aan groen in de stad!       ABLLO vzw
8    Het Wase landschap : een mijmering in drie fasen         Sylvain Lockefeer
10   Eerste resultaten mussentelweekend bekend                 ABLLO vzw
11   Verstedelijking en biodiversiteit               ABLLO vzw
12   Kernenergie mag "niet$ verdwijnen uit het Waasland ?           ABLLO vzw
14   Campagne fietsroutes                     Fietsersbond
15   kalender                           
24   Verslag Poelenonderzoek en paddenoverzet           Natuurpunt Scousele
26   Boeken : Stilstand van Manu Claeys ; Opgelicht van Tom De Meester       ABLLO vzw
27   Veldproef in Wetteren toont de kracht van biologische aardappelen       ABLLO vzw
28   Verslag Kriebeldiertjescursus in bezoekercentrum Molsbroek       vzw Durme
30   De Haasdonkse Bergstraat is toch nog niet de fiets --hemel.       ABLLO vzw
30   Uw eigen wagenpark voor de deur?             ABLLOvzw
 
181 september 2013/9
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   KLIMOPJEGEVEL$ project van ABLLO vzw in Sint-Niklaas             ABLLO vzw
6   Uniek boek over Molsbroek           vzw Durme
8   Wandelwegen zijn ieders wegen                   Ons Streven
9   Excursie Saeftinghe           Ons Streven, Durme
10   On-line shoppen Vogelbescherming                 ABLLOvzw
11   advertentie Den Bascuul Eksaarde
12   Velt Waasland blaast 40 kaarsjes uit!         Velt
13   Dactylorhiza, een welgekomen invasie!             Ons Streven
14   Big Jump in de Moervaart
15   Kalender
21   boomplantactie$s                   Natuurpunt
22   lichtvervuiling in Vlaanderen - nacht van de Duisternis     ABLLOvzw
24   Nachtvlinderinventarisatie in Lauwershoek, Temse           Natuurpunt Scousele
24   Natuurhuis in Steendorp                   Natuurpunt Scousele
25   Een herkenbare totem aan de Kapelstraat in Steendorp         Natuurpunt Scousele
25   Insectentocht               Natuurpunt Scousele
25   grote ongerustheid in Stekene                 Stekene Verkocht
26  Stop de industrialisatie van het Vlaamse platteland       ABLLOvzw
 
182 november 2013/11
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Vlaams minister van Mobiliteit heeft niets te vertellen over spoorlijn 54      ABLLOvzw
6   ABLLO vzw vindt lekkende vaten met radioactief afval onverantwoord             ABLLOvzw
8   Stopt het dan nooit?           Natuurpunt Waasland Noord
8   'Vier op een wei( is de slimste ploeg ter wereld                 Ons Streven
10   Grote Ring lost files niet op                   Ringcomite´
11   Vooral oost-west               Ringcomite´
12   Oosterweelproject sneuvelt in MER-rapport                   ABLLOvzw
14   steun tot maximaal 25000 euro voor duurzame projecten         ABLLOvzw
15   kalender en kalender-info
20  Een uniek concept : de nacht van de duistere trage weg           Ons Streven
21   openbare diensten klaar voor het pesticidenreductieplan         Ons Streven
21   Overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde
22   prijsuitreiking zomerzoektocht 'Met Man en Macht(           Ons Streven
24  Natuur op de dijk             vzw Durme
26  De Fondatie van Boudelo: parel in het Waasland               vzw Durme
28  Twee nieuwe Rode lijst soort waterjuffers in de Fondatie van Boudelo             vzw Durme
29  Hooibeestje in vlinderberm Hamputten           vzw Durme
29  ABLLOvzw in milieuraad Lokeren               ABLLOvzw
30  Het Waasland meer dan 30 meter onder de zeespiegel             ABLLOvzw
 
183 januari 2014/1
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   seizoenen                   de raaklijn
3   Vogel van het Jaar             www.vogelbescherming.be
4   Klimopjegevel project in Sint-Niklaas een succes               ABLLOvzw
5   Autopia                         VELT
6   Klimopjegevel                 ABLLOvzw
12   Het Molsbroek, paradijselijk voor mens en natuur               vzw Durme
12   Duidelijke boodschap                       Ringcomite´
13   kalender
20  kalender-info
24  Bufferstroken geven de Barbierbeek een toekomst             Ons Streven
26  Gruwelijk verhaal over een toekomstig reservaatperceel         vzw Durme
28  Aangekochte percelen door vzwDurme in 2013                 vzw Durme
29  Graafwerken in Het Molsbroek               vzwDurme
30  De Lijn wordt al decennia vleugellam gehouden door overheid en politiek         ABLLOvzw
 
184 maart 2014/3
2    Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3    Vlaanderen Fietsland                       ABLLOvzw
4    Ferdinand De Bondt zette het Waasland op het juiste spoor     Herman Welter voor ABLLOvzw
6    Vorm uw voetpad dan om tot een heuse geveltuin               ABLLOvzw
9    Transport met de fiets                       ABLLOvzw
10   Zwijndrecht in de vergeetput                 ABLLOvzw
11   Overkapping van Kleine Ring                 ABLLOvzw
12   Overkapping Antwerpse ring zorgt voor 800 voetbalvelden vrije ruimt!           ABLLOvzw
13   Reparatie MER-rapport Oosterweelverbinding                 ABLLOvzw
14   advertentie Den Bascuul
15   kalender +-info,
24   Natuurpunt Scousele was op steenuilwandeling         Natuurpunt Scousele
24   Milieuwerkgroep Ons Streven en vrienden van Amma houden grote kuis in Tielrode Ons Streven
26   Balanceren tussen             Ons Streven
26   Zomerzoektocht 1914 Den Grooten Oorlog                   Ons Streven
28   Nieuw bos in de Fondatie van Boudelo           vzw Durme
28   Groengrijs, natuur fotografie in de stad           Natuurpunt
29   Energiejacht campagne 2013-2014: tussentijdse stand             ABLLOvzw
29   Een zadenbib in het Waasland ?                     Velt
 
185 mei 2014/5
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
2   verkiezingen 2014             ABLLOvzw
8   Overwinterende vleermuizen in het Waasland               Arno Thomaes
14   Geen late verbindingen met de trein naar St-Niklaas en het Waasland.             ABLLOvzw
15   Kalender                           
24   Het Landkaartje               vzw Durme
26   Erfgoeddag 2014 : Grenzeloos                 Ons Streven
28   Op pad met Kikker en Pad.                   Ons Streven
28   Koppel ooievaars doet broedpoging op ooievaarspaal             vzw Durme
29   Update kleurringonderzoek in Molsbroek         vzw Durme
30   Geboortebos Tielrode traditie gestart in 2000                 Ons Streven
30   Scheldehappening : een impressie             Ons Streven
31   ,t Hangene in Steendorp             Natuurpunt Scousele
31   JOMI werkt                 ABLLOvzw
 
186 september 2014/9
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
2   In Memoriam                   redactie
3   Vallen we zonder Elektriciteit deze winter?                   ABLLOvzw
4   Piekverbruiken vermindere                   ABLLOvzw
4   Verminder de openbare verlichting             ABLLOvzw
5   Duitse schone energie breekt opnieuw records                 ABLLOvzw
6   Geveltuinen in Sint-Niklaas                   ABLLOvzw
8   NMBS-ticketautomaten, twintig jaar vertraging                 ABLLOvzw
9   Uitgestorven gewaande mopsvleermuis duikt op in Oost-Vlaanderen   Natuurpunt / vzw Durme
10   Nieuw vijverperceel in de Fondatie             vzwDurme
11   Zeldzame moerasvaren in het Molsbroek         vzwDurme
11   Telescoop en fietsoplaadpunt voor Molsbroek                   vzwDurme
20   Nachtvlinders                     Natuurpunt Scousele
20   20 jaar beheer in Schauselbroek         Natuurpunt Scousele
21   Natuurwandeling Klei en Vallei op 8 juni 2014                 Ons Streven
22   Groenbeleid Temse : -Wij blijven spuiten.         Ons Streven
22   Ledenuitstap van Ons Streven op zondag 31 augustus 2014         Ons Streven
24   Doorgaande verkeersstromen omleiden via R4 en Meccano         ABLLOvzw
26   Transitie¨                     ABLLOvzw
28   Boomplantactie van Natuurpunt               Natuurpunt
30   Coherent klimaatbeleid starten is loonkloof e´cht verkleinen         ABLLOvzw
 
187 november 2014/11
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Doe de energietest en leer besparen met Energiejacht     ABLLOvzw
4   Nieuwe sneltram MAAR Geen aansluiting             ABLLOvzw
6   NMBS kan besparen maar niet op de dienstverlening     ABLLOvzw
8   Fair Trade Gemeenten in het Waasland               ABLLOvzw
10   geveltuinen                       ABLLOvzw
12   Denemarken, lessen uit een ander energiebeleid         ABLLOvzw
15   kalender                     
17   negende projectoproep fdme                 ABLLOvzw
18   greenpeace & get wired == greenwire               ABLLOvzw
19   Greenpeace en TTIP                 ABLLOvzw
20   Reuzenzuring met lange tanden in het Molsbroek       vzw Durme
21   Vijfvlek-Sint-Jansvlinder in Lokeren                 vzw Durme
22   Duurzaam woonbeleid in Vlaanderen                 ABLLOvzw
23   Toekomst voor Tielrode viaeen bewonersplatform?     Ons Streven
24   Red de bolle akkers in het Waasland!               Ons Streven
27   Prijsuitreiking Zomerzoektocht .Den Grooten Oorlog/     Ons Streven
28   Te voet van Tielrode naar Moerzeke- Kastel en terug     Ons Streven
 
188 december 2014/12 EXTRA NUMMER      Spoorstrategie Waasland
 
189 januari 2015/1
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Vogel van het Jaar 2015 : de boomvalk         Vogelbescherming Vlaanderen
4   Eindelijk kiezen steeds meer Vlaamse gemeenten voor LED straatverlichting         ABLLOvzw
6   Metamorfose                 Pannenweel & Natuurpunt Waasland Noord
8   Kerkuilbroedsels 2014: veelbelovende start, flauw einde           Uilenwerkgroep Waasland
12   Klimaat en klimaatverandering                 Natuurpunt Zuid-Waasland
13   Het pesticidenreductiedecreet van 21 december 2001 is nu` van kracht             Ons Streven
14   Vogelbescherming Vlaanderen eert Leo Tindemans             Vogelbescherming Vlaanderen
15   Kalender en kalender-info
22   Ons Streven in actie tegen grondstort in Tielrode               Ons Streven
29   Aanplant van een mantelzoomvegetatie in de Eenbes             vzw Durme
29   Oud-st.e wilg van Lokeren is niet meer           vzw Durme
30   /Gezoˆarse1 topnatuur veiliggesteld             vzw Durme
31   Spoorzoeken in Steendorp             Natuurpunt Scousele
31   Zelfoogsttuin in Sint-Niklaas
 
190 maart 2015/3
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Auto’s of bomen in het gemeentelijk park van Sint-Gillis Waas       ABLLOvzw
4   Mussentelweekend             ABLLOvzw
6   Offert Sint-Gillis-Waas open ruimte op aan industriële vetmesterij? Natuurpunt Waasland Noord
8   Wat betekent een kernramp in Doelvoor ons land ?             ABLLOvzw
12   Koolmezenproject in Gent, Sint-Niklaas en Dendermonde         ABLLOvzw
14   100 000 euro voor lokale dromers en doeners in 2015           ABLLOvzw
15   kalender
22   Help! Het Waasland verdrinkt!               Ons Streven
23   Kerkhof van Tielrode in evolutie               Ons Streven
24   Poelenonderzoek afgelast !           Natuurpunt Scousele
24   Knotten van Wilgen                 Natuurpunt Scousele
24   Eerste steenlegging Natuurhuis in Steendorp           Natuurpunt Scousele
25   In memoriam: Etienne De Meulenaer
26   zwerfvuilactie langsheen de Schelde           Ons Streven
27   Kleiputten Tielrode gered!                   Ons Streven
28   Hoe groen is groen?                       ABLLOvzw
29   Stekene doet het licht uit                     ABLLOvzw
30   8 maart 2015 : Feest in de Sint-Jacobsstraat       Natuurpunt Waasland Noord
31 geslaagde 16de Horta-avond
 
191 mei 2015/5
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Ringland, een boeiend en hoopvol project         ABLLOvzw
8   huismussentelweekend 2015                   ABLLOvzw
11   Vleermuisnieuws               vzwDurme
12   Snelwegen in Wase Velden                 Ons Streven
13   Drie jonge slechtvalkjes in Sint-Niklaas         Vogelbescherming Vlaanderen
14   kalender
24   Het Waasland e´e´n grote samentuin ?                 Velt
25   Veenmol in vijvergebied Fondatie van Boudelo.        vzwDurme
25   Sint Niklaas klimaatneutraal in 2050
25   Villa Pace duurzamer
26   Bijzondere Schoolnatuurdagen Tielrode niet zonder bijen!   Ons Streven
29   Paddenoverzet 2015                 Natuurpunt Scousele
29   .t Hangene in Temse                 Natuurpunt Scousele
30   kabouterwandeling en interactieve dorpswandeling op de erfgoeddag in Tielrode   Ons Streven
31   Gemeente Temse en de zorg voor bomen         Ons Streven
31 Is Stekene Verkocht 
 
192 september 2015/9
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Boomplantactie Natuurpunt                 ABLLOvzw
4   Koolmezen in Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas: dramatisch broedseizoen in 2015   ABLLOvzw
7   gratis elektriciteit             ABLLOvzw
8   Houtkanten en bermen in het Waasland         ABLLOvzw
10   Waasland +klimaatland,                     ABLLOvzw
12   Valse nostalgie, echte natuur                 ABLLOvzw
14   Regularisatie bouwovertreding in natuurgebied te Stekene         ABLLOvzw
15   kalender
22   Nieuws van VELT                 VELT
24   Wase en Vlaamse mezenvangers in het veld en de folklore, in Europees perspectief   vzw Durme
24   opening gluurmuur -Den Hert. in reservaat -De Linie.           vzw Durme
25   Natuursprokkel over het Boswitje / 31 mei 2015                 vzw Durme
25   Explosieve toename rietorchis in hooilanden Buylaers en Fondatie van Boudelo     vzw Durme
26   In Memoriam Paul Vercauteren               vzw Durme
27   Drijvend fonteinkruid in het Molsbroek: terug van weggeweest?               vzw Durme
28   Milieuwerkgoep +Ons Streven, vzw herdefinieert haar maatschappelijk doel         Ons Streven
29   Opvolging natuurschooldagen               Ons Streven
30   Nieuws van Natuurpunt Scousele                   Natuurpunt Scousele
 
193 november 2015/11
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Een provinciale fietssnelweg van Sint-Niklaas naar Hulst ?         ABLLOvzw
5   salariswagens                 ABLLOvzw
6   Cohousing Waasland op zoek naar laatste buren                 ABLLOvzw
8   provinciale milieuvergunning voor alweer 20.000 kippen         ABLLOvzw
9   Moeder Aarde is de enige boekhoudster         ABLLOvzw
11   Diesel doodt niet alleen mensen maar doet ook bijen sterven       ABLLOvzw
12   Prijsuitreiking Zomerzoektocht +70 jaar vrij+                 Ons Streven
14   Nacht van de Duisternis verslag               Ons Streven
15   kalender
20   Opening Natuurhuis Steendorp                   Natuurpunt Scousele
21   Overgrootmoeders sleedoorngenever           ABLLOvzw
22   Dagvlinderfiche: de kleine vuurvlinder           vzwDurme
24   Natuurbeheerplan Roomakker te Tielrode                   Ons Streven
27   FDME-Fonds steunt projecten met een lokale focus tot maximaal 2.500 euro       ABLLOvzw
28   Komt herinrichting van de Weimanstraat in Sinaai te laat voor de boommarter?     vzwDurme
29   De droge zomer van 2015                     vzwDurme
30   Kolonies uitgestorven gewaande mopsvleermuis ontdekt in Sint-Niklaas           vzwDurme
31   Koeien op de loop             vzwDurme
 
194 januari 2016/1
2   Woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3   Fotoboek over Sint-Annabos                 ABLLOvzw
4   Over Ecosysteemdiensten: Een Inleiding         ABLLOvzw
7   Nieuw Dossier Waterbus op de Schelde Van Antwerpen tot ??     ABLLOvzw
8   De Groene Putte, nieuw reservaatproject in Stekene       Natuurpunt Noord
9   Gluren bij de onze noordelijke buren             ABLLOvzw
10   Effen de paden voor de pad                 Ons strteven
11   Kan Gent klimaatneutraal worden met ArcelorMittal?           ABLLOvzw
12   Nieuw leven in oude brouwerij               Ons Streven
14   advertentie
15   kalender (-info)
24   Beste NMBS                 ABLLOvzw
26   Natuurpunt Zuid-Waasland, meer dan een nieuwsbrief alleen !      Natuurpunt Zuid
26   Winterperiode, denk nu aan nestkasten voor uw tuinvogels         Natuurpunt Moervaart
27   Voor elke euro in groene energie gaat er negen naar fossiel      ABLLOvzw
28   Zeldzame bruine boszanger (phylloscopus fuscatus) in Sint-Niklaas   Natuurpunt Scousele
28   Voordracht over uilen               Natuurpunt Scousele
29   Opmars van een keizer                     vzw Durme
30   Moeraskalk: botanische troef in de Fondatie                   vzw Durme
30   De boskrekel duikt op in Oost-Vlaanderen in Moerbeke-Waas     vzw Durme
31   Nieuwe muur en deur voor de vleermuizenbunker Eksaarde       vzw Durme
 
195 maart 2016/3
2  woordje hoofdredacteur                   Dirk Hylebos
3  Temse station betere verbinding tussen beide perrons en de buurten  ABLLOvzw
6   Jef Verspecht : monument op rust?           Ons Streven
8   geslaagde uilenwandeling te Puivelde                 Natuurpunt Scousele
8   Huismussentelweekend en april         ABLLOvzw
9   kalender (info)     ,                   
18   paddenstoelen in Roomakker (deel )             Ons Streven/ Vera Declercq
19   berichten                   ABLLOvzw
22   Raad van State vernietigt RUP Tielrode niet                   Ons Streven
BIJLAGE : extra dossier De Waterbus ( 16 pagina’s)             ABLLOvzw