U bent hier

abonnement

Zich abonneren op  't groene waasland 
 
 
Via een andere vereniging (Ons Streven, vzw Durme, De Raaklijn, Wase Imkers, ..)
 
 
 
 
Zich abonneren op  't groene waasland (= GW)  kan door  8 euro over te schrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119  van  't groene waasland - ABLLOvzw , met vermelding "lidgeld 2020" en is dan tevens standaard-lid van de regionale vzw ABLLO, die de publicatie van het tijdschrift verzorgt.
 
<JAAR>  staat voor 2020
 
 
 
Voor de werking van de vzw krijgen wij ook steun van de Vlaamse gemeenschap. Het nieuwe subsidiereglement vereist dat we veel leden hebben. Vandaar dat ABLLOvzw ook bijkomende gezinsleden promoot bij gezinnen die reeds een abonnement hebben. Gezinsleden (die op hetzelfde adres wonen) kunnen heel goedkoop (bijkomend) gezinslid worden voor slechts 1 Euro extra per lid.
Noteer als mededeling bij de overschrijving "lidgelden 2020, het totaal aantal leden en ook de (voor-)namen.
 
Voorbeeld.
Jan wil abonnement (8 Euro) op ’t groene waasland en wordt daardoor ook standaard-lid van ABLLOvzw.
Wil zijn partner Els ook lid worden, dan kan dat voor 1 Euro extra. Dus samen 9 Euro.
Willen zijn partner en zijn dochter Leen lid worden, dan kan dat voor 2 Euro extra. Dus samen 10 Euro. Els en Leen zijn dan 'bijkomende gezinsleden voor ABLLOvzw'
Jan kan dan  8  / 9 / 10 …  Euro overschrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119    met vermelding (in geval van 10 Euro)  " lidgelden 2020; 3 leden : Jan, Els en Leen (met GW) ". 
 
<JAAR>  staat voor 2020
 
Heeft een gezinslid reeds een abonnement, dan kan die 1 of 2 Euro voor de bijkomende gezinsleden ook apart worden overgeschreven.
 
 
 
Bent U lid van  vzw DurmeDe RaaklijnOns Streven, Wase Imkers, dan kan U een abonnement nemen door contact op te nemen met één van hen.
 
 
 
Wie voor het eerst en na 1 juli een abonnement neemt of zogezegd "instapt",
is ook voor het daaropvolgende jaar automatisch abonnee (en lid van ABLLOvzw) op voorwaarde dat de 2 jaartallen duidelijk vermeld worden!
 
VOORBEELD : Willy "ontdekt"   't groene waasland in augustus 2020. Hij wil een abonnement nemen. Hij betaalt 8 Euro op 2 september 2020 met  vermelding : "NIEUW  abonn GW ; lid 2020 en 2021"  . Daardoor wordt hij lid van ABLLO vzw voor 2020 en 2021 en  ontvangt dan ook het september  en november nummer van 2020 en alle nummers van 2021. De eerste 3 nummers van 2020 krijgt hij niet.
 
 
Nog vragen?  Mail naar    groene.waasland@gmail.com