U bent hier

abonnement

Zich abonneren op  't groene waasland (= GW)  kan door  8 euro over te schrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119  van  't groene waasland - ABLLOvzw , met vermelding "abonnement GW" en is dan tevens standaard-lid van de regionale vzw ABLLO, die de publicatie van het tijdschrift verzorgt.
 
Oproep voor bijkomende (gezins-)leden:
 
Voor de werking van de vzw krijgen wij ook steun van de Vlaamse gemeenschap. Het nieuwe subsidiereglement vereist dat we veel leden hebben. Vandaar dat ABLLOvzw ook bijkomende gezinsleden promoot bij gezinnen die reeds een abonnement hebben. Gezinsleden (die op hetzelfde adres wonen) kunnen heel goedkoop (bijkomend) gezinslid worden voor slechts 1 Euro extra per lid.
Noteer als mededeling bij de overschrijving "abonnement GW, het totaal aantal leden en ook de (voor-)namen.
 
Voorbeeld.
Jan wil abonnement (8 Euro) op ’t groene waasland en wordt daardoor ook standaard-lid van ABLLOvzw.
Wil zijn partner Els ook lid worden, dan kan dat voor 1 Euro. Dus samen 9 Euro.
Willen zijn partner en zijn dochter Leen lid worden, dan kan dat voor 2 Euro. Dus samen 10 Euro. Els en Leen zijn dan 'bijkomende gezinsleden voor ABLLOvzw'
Jan kan dan  8  / 9 / 10 …  Euro overschrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119    met vermelding (in geval 10 Euro) "abonnement GW ; 3 leden : Jan, Els en Leen". 
 
 
Heeft iemand reeds een abonnement, dan kan die 1 of 2 Euro van de bijkomende gezinsleden ook apart worden overgeschreven.
 
 
Bent U lid van  vzw DurmeDe RaaklijnOns Streven, dan kan U een abonnement nemen door contact op te nemen met één van hen.
 
 
Instappers : voor nieuwe abonnementen na 1 juli:
 
Wie voor het eerst en na 1 juli een abonnement neemt of zogezegd "instapt",
is ook voor het daaropvolgende jaar automatisch abonnee (en lid van ABLLOvzw) op voorwaarde dat de 2 jaartallen duidelijk vermeld worden!
 
VOORBEELD : Willy "ontdekt"   't groene waasland in augustus 2017. Hij wil een abonnement nemen. Hij betaalt 8 Euro op 2 september 2017 met  vermelding : "NIEUW  abonn GW ; lid 2017 en 2018"  . Daardoor wordt hij lid van ABLLO vzw voor 2017 en 2018 en  ontvangt dan ook het september  en november nummer van 2017 en alle nummers van 2018. De eerste 3 nummers van 2017 krijgt hij niet.
 
 
 
Nog vragen?  Mail naar    groene.waasland@gmail.com